Om Bjørn Skogstad

Bjorn Skogstad 2016

Velkommen til Cavern.no og mine søndagstanker.

Hyggelig at du leser og følger meg gjennom året. Det setter jeg stor pris på!

Ved begynnelsen av et nytt år er det naturlig å reflektere over det gamle, og det gis en anledning til en reorientering. Jeg har et ønske om at mine søndagstanker skal bidra til en refleksjon hos mine lesere. Jeg har ikke noe ønske om å gjenfortelle en tekst du allerede har lest, men gi den noen sidekommentarer og refleksjoner som kan berike eller utvide forståelsen av teksten. Derfor er det viktig for meg å skrive personlig fremfor dogmatisk.

Jeg er ansatt som kateket i Den norske kirke, men jeg er ikke Kirken. Men jeg bærer kirken og kirkens tro med meg når jeg skriver mine tanker og refleksjoner og det påvirker selvsagt teksten. En enkel søndagsbetraktning blir alltid ufullstendig. Det vil alltid være noe som ikke nevnes eller gis fokus. Slik må det være. Derfor kan det være berikende å lytte til en preken over samme tekst, for å få en bredere innfallsvinkel og forståelse av teksten.

Med ønske om fast følge gjennom året!

Bjørn Skogstad

logg inn