Om Bjørn Skogstad

Velkommen til Cavern.no og Søndagstanker!

Det var på en oppfordring fra en god venn at jeg begynte å skrive søndagstanker i 2014. Jeg arbeidet da som kateket i Aurskog menighet og holdt regelmessig gudstjenester. Jeg arbeidet mye med søndagens tekster, og forsøkte å gjøre de forståelige for unge mennesker. Men like viktig var det å nå frem til konfirmantforeldrene. Også de måtte tas å alvor og få tilrettelagt tekst og preken. Søndagstanker er derfor skrevet med konfirmantforeldre i tankene. Men tilbakemeldinger fra leserne viser at Søndagstanker også gir innspill til tro og tanke for andre.

I dag er jeg ordinert prest og arbeider som sokneprest i Løken og Søndre Høland sokn i Aurskog-Høland kommune. Arbeidet med søndagens tekster er nå en del av mitt ukentlig virke. Bibeltekstene er spennende å arbeide med. Utfordringen er å fatte seg i korthet. Bibelen er skrevet i en annen tid. Den må både gjenfortelles og aktualiserer slik at den forstås i dag. Det er en krevende utfordring.

Mine søndagstanker er ment som en hjelp til å gi noen innspill, kunnskap og tanker til tekstene. Hvis man i tillegg deltar på en gudstjeneste, enten på radio, tv eller i din lokale kirke, så kan de være med på å berike din forståelse av teksten.

Du er hjertelig velkommen som abonnent. Da får du tilsendt søndagstanker som en e-post en gang i uka. Det koster ingenting. Du kan også bruke bloggen til å hente frem søndagstanker fra april 2014. I tillegg finnes det også noen prekener, reiseskildringer mm å finne der.

Send meg gjerne en tilbakemelding på bjorn.gunnar.skogstad@gmail.com.

Med ønske om fast følge gjennom året!

Bjørn Skogstad

logg inn