Den store forskjellen

Søndagstanker — Søndag 25. april 2021
4. søndag i påsketiden

Den lille forskjellen kan gjøre en stor endring. Litt krydder i en matrett kan løfte det ordinære til noe helt spesielt. Den store forskjellen løfter det kjente til en helt ny dimensjon. Når Jesus sier at vi skal elske hverandre, slik han har elsket oss, blir kjærlighet løftet opp til en helt ny dimensjon.

Tekst: Evangeliet etter Johannes 13, 30-35

Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt. Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart. Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

Dagens tekst innleder den store avskjedstalen i Johannesevangeliet. Forræderen Judas har gått ut for å gjøre sin mørke gjerning. Som en far kaller Jesus nå disiplene «mine barn». Nå er tiden til å lytte og lære. Og Jesus gir det store budet om nestekjærlighet en helt ny dimensjon – de skal elske hverandre som han har elsket dem. Det skal være kjennetegnet på de som følger Jesus – at de har kjærlighet til hverandre.

Så hva er forskjellen? Da må vi se på hvordan Jesus elsket sine disipler. Innledningen av kapittel 13 forteller at Jesus vasker føttene til sine disipler. Han gjør en tjeners arbeid som et forbilde for dem: «Slik jeg har gjort mot dere, skal dere også gjøre». Himmelens og jordens skaper bøyer seg ned og vasker skitne føtter!

Kjærlighet er å tjene, ikke herske. Tjeneste skal være et kjennemerke på den kristne menighet. Å tjene er praktisk kjærlighet.

Jeg blir lei meg når mennesker som utgir seg for å være kristne skriver hatefulle meldinger på sosiale medier. Selv om man er uenig i sak, er hatefulle og truende uttalelser å krenke sin neste. Vi er ikke større enn vår Herre, som utsendinger skal vi møte mennesker på samme måte som han som har sendt oss – Jesus.

For noen år siden gikk mange med et armbånd med bokstavene WWJD. Det er en forkortelse for de engelske ordene «What would Jesus do?» På norsk blir det: Hva ville Jesus gjort? Det er en god påminnelse i møte med personer og situasjoner å spørre seg selv: Hva ville Jesus gjort i denne situasjonen? Svart med hatefulle ord? Nei!

Jesus elsket sine disipler med en tjeners holdning. Samtidig var han en rabbi, en lærer, som veiledet og utfordret mennesker. Den rike mannen utfordret han til å selge sin eiendom, de skråsikre utfordret han til å tenke seg om. De syke helbredet han og de som slet med sin tro, oppmuntret han. Og til slutt gav han sitt liv for oss. En kjærlighet som tålte fornedrelse, lidelse og død. Det er en tøff kjærlighet.

Evangelienes fortellinger er skrevet for at vi skal lære av Jesu eksempel. Hvordan setter vi et avtrykk etter oss? Hvordan kan vi påvirke våre barn og våre nærmeste på en måte som skaper nærhet, tillit og begeistring? Ikke med harde ord og tvang, men med kjærlighet. På samme måte må vi som kristen kirke og lokale menigheter tjene våre samtidige. På den måten skal den kristne kirke kjennes. La oss heller være naive og godtroende enn kyniske og beregnende, for størst av alt er kjærligheten!