Månedlige arkiver: juli 2020

Trenger du avlastning?

Søndagstanker — Søndag 2. august 2020
9. søndag i treenighetstiden


Av og til trenger vi alle å få puste ut og finne styrken igjen. En hard arbeidsøkt, våkenetter og tunge tanker sliter på både kropp og sjel. En avlastning fjerner ikke livets vanskelige sider, men gir oss en hjelp til å stå i det litt lenger.

Tekst: Evangeliet etter Matteus 11, 28-30

Jesus sier: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.

I hver begravelse jeg forretter leser jeg ordene fra dagens tekst: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Det er en helt konkret oppfordring til de sørgende. Når sorgen river og sliter i en, er det godt å få en å dele sorgen med. Jesus tilbyr oss hvile når sorgen raser.

I andre sammenhenger er teksten en oppfordring til å dele alt en selv sliter og strever med. Det må ikke være sorg, vi har alle vårt som vi strever med. Noen sliter med sin samvittighet. Hendelser i livet setter sine spor, og noen av dem legger seg som en tung bør rundt hjertet. Andre igjen klarer ikke å legge bekymringene vekk. Hvordan skal det gå? Hvordan skal jeg klare meg? Sykdom legger begrensinger på livet og ingenting blir som det engang var. Depresjon og angst er like rundt hjørnet.

Hva er det du strever med, hvilken bør tynger deg ned? Skriv det gjerne ned. Skriv ned hendelser, situasjoner eller det du bekymrer deg for. Les så invitasjonen fra Jesus høyt for deg selv.

Legg merke til at Jesus tilbyr en bærehjelp – et åk, som er godt og lett å bære. Et åk legger vi over skuldrene når vi skal bære tunge bører. Da fordeles tyngden og vi orker mer. Men når det gjelder sorger og bekymringer som vi bærer på, kan tyngden til slutt bli så stor at vi tvinges i kne. Jesu åk gir oss hvile i motsetning til tyngde. Det fjerner ikke alle dine problemer, men det gir deg hvile, midt i strevet.

Ta frimodig imot dette tilbudet fra Jesus. Det er til alle. Det står ikke at ditt strev må være slik eller sånn. Du kjenner best hva du strever med og hva du bærer på. Jesus sier om seg selv at han er mild og ydmyk av hjertet – ikke hard og streng. Den byrden du kommer med blir ikke fordømt eller funnet uverdig. Bare kom med den, og du blir lovet hvile.

Takk Jesus for at du vil gi meg hvile midt i mitt strev!

Hva er den største lykken i ditt liv?

Søndagstanker — Søndag 26. juli 2020
8. søndag i treenighetstiden

Det er et vanskelig spørsmål å få. En ordnet økonomi er bra å ha, men de færreste svarer at lykken er en velfylt bankkonto. God helse, barn, barnebarn, en god ektefelle eller kjæreste er mer vanlige svar. Når lykken er knyttet opp mot noe annet enn seg selv og sitt, nærmer vi oss det gode liv.

Tekst: Evangeliet etter Matteus 6, 19-24

Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.   

Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørket!   

Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

Dagens tekst er hentet fra Jesu Bergpreken. Bergprekenen er en samling av Jesus-ord som har en enestående stilling langt utover den kristne kirke. Avsnittet som er dagens tekst, retter søkelyset mot vårt forhold til materielle verdier. Det er en viktig tekst, for den berører oss alle, til alle tider.

Jeg har lest at man har stilt spørsmål til mennesker som nærmer seg slutten av sitt liv, om hva de angret på eller ville gjort annerledes i livet sitt. Det var ingen som svarte: Jeg ville jobbet mer. Nei, tvert imot. De fleste ville ha brukt mer tid sammen med sine kjære. Når man ser døden nærme seg, blir de viktige verdiene mer tydelige.

Jesus sier at vi skal samle oss skatter i himmelen. Hans tilhørere skjønte umiddelbart hva han meste. Det var en kjent jødisk fromhetstradisjon at gode gjerninger i livet, bygget opp en skatt i himmelen. Men Jesus sier ikke at vi bygger opp en fortjeneste i himmelen, slik at Gud nærmest er pliktig til å slippe oss inn. Gode gjerninger er gode, men det er ikke de gode gjerninger vår frelse er bygget på. Jesus setter det i forhold til vårt eget hjerte. Det vi er opptatt av og som vi strever etter, fyller opp vårt hjerte og vårt sinn.

Hvis materiell lykke er det viktigste i livet, blir det liten plass til både gudsforholdet og forholdet til sine nærmeste. Ja, Jesus sier at man ikke kan tjene både pengene (Mammon) og Gud samtidig.

Forholdet til velstand har alltid vært et aktuelt og vanskelig tema for menigheten. I Paulus første brev til Timoteus gir han en hjelp til å forstå Jesu ord. Han skriver: Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet.

Disse ordene er ord som i høyeste grad treffer de fleste av oss som bor i Norge. Vi er de rike i denne verden, når man ser det i et større perspektiv. Vår rikdom skal brukes til å gjøre godt. På den måten kan vi få rett fokus.

Da kan vi få «friske øyne», som skinner av omtanke for vår neste. Da kan vi se hvordan vi kan forvalte den velstand vi har, og la selvopptattheten slippe taket i oss. Da gir vi Gud plass til å gjøre det gode gjennom oss.