All, alle, alt.

Søndagstanker — Søndag 7. juni 2020
Treenighetssøndag

All, alt og alle er store ord. Jeg er varsom med slike. Alle får lov, sier konfirmanten. Alt er sånn, sier aktivisten. Det blir feil. Alle kan ikke settes i samme bås, det må differensieres. Men av og til kan ordene brukes. «All makt skal ligge i denne sal», sa Johan Sverdrup om Stortingets funksjon. «Jeg har fått all makt», sa Jesus.

Tekst: Evangeliet etter Matteus 28, 16-20

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

På Treenighetssøndagen møter vi en av de mest kjente fortellingene om Jesus. Noen kaller den misjonsbefalingen, andre dåpsbefalingen. Begge er like riktige. Vi kan også kalle den allmakts-erklæringen. For her trer Jesus frem som hersker og herre på en til nå uhørt måte og bruker ordene all, alt og alle. Han står frem som Pantocrator – den allmektige.

Allmektig – igjen et ord som nærmest er ufattelig. Opp gjennom historien har noen menneske stått frem med ambisjoner om å være allmektige. Det ender alltid galt. Menneskers maktvilje er destruktiv og selvsentrert. Guds makt har et annet fokus. Den gir liv, omsorg og håp.

Når Jesus gir oppdraget om å spre hans lære til sine venner, gir han dem ikke noen superkrefter. Han gir dem et løfte om å være med dem, med sin evne til å bringe liv og håp, alle dager. Det er vår styrke. For evangeliet skal ikke spres med makt og tvang. Det tas imot og vokser frem i mennesker der omsorg, omtanke og livet står i fokus. La oss være rause med det gode, slik at folkeslag og all slags folk kan få høre de gode nyhetene: Gud har gjestet oss og vist oss sitt ansikt – Guds navn er Jesus.

Denne søndagen skal jeg ha min første gudstjeneste som sokneprest i Løken og Søndre Høland sokn. Det blir gudstjeneste i Søndre Høland kirke på Hemnes og to konfirmanter skal døpes i en egen dåpsgudstjeneste. Dagens tekst kunne ikke passet bedre!

Så får vi fortsette med den nærmest ufattelige oppgaven, med troen på og styrken i at Han er med oss alle dager inntil verdens ende.