Gratulerer med dagen!

Søndagstanker — Søndag 17. mai 2020

I dag feirer vi! I Norge feirer vi vår grunnlovsdag på en måte som gir gjenklang over hele verden. Jeg har stått ved Triumfbuen i Paris 14. juli og sett stridsvognene rulle forbi, i Moskva marsjerer de militære. I Norge er det barna som marsjerer og gardetroppen innbyr til vals på Karl Johan. For et skue!

Dagens tekst er hentet fra et annet folketog. Glade pilegrimer på vei til Jerusalem for å feire gudstjeneste ved tempelet.

Tekst: Salmenes bok 127, 1-3

En sang ved festreisene. Av Salomo.                  

Hvis Herren ikke bygger huset,       
arbeider bygningsmennene forgjeves.         
Hvis Herren ikke vokter byen,          
våker vaktmannen forgjeves.             

Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned          
og spiser brødet dere har slitt for.         
Det samme gir han sine venner mens de sover.            

Barn er en gave fra Herren,        
livsfrukt er en lønn.
          

Da grunnloven ble skrevet, var kirkens stilling i samfunnet en ganske annen enn den er nå. Det var et livssynsmonopol. I dag er det viktig å markere mangfold, også i livssyn. Det er bra, slik må det være.

Men det hersker ingen tvil om at Norge er, og kommer til å være, sterkt preget av verdier som den kristne kirke har formidlet gjennom generasjoner. Korset i flagget minner oss om at vi har en sterk kristen historisk bakgrunn som preger oss alle. I vår grunnlov i dag står det at landet er bygget på kristne og humanistiske verdier.

Det er verdier vi skal holde fast på, og som vi skal la få prege vår feiring og vår hverdag. Menneskets absolutte verdi er en slik grunnleggende kristen grunnverdi. Medmenneskelighet og likeverd likeså.

Når vi feirer med flagg, taler og stolthet, er det viktig at vår feiring ikke blir en selvforherligende fest, hvor vi løfter frem egen fortreffelighet. Ingen er et bedre menneske fordi man er norsk. Nordmenn er ikke mere verdt enn andre mennesker. Det er viktig å understreke. Vi skal feire vår nasjon uten å falle inn i nasjonalisme.

Nasjonalisme har en stygg tendens til å hevde overlegenhet overfor andre. Derfor synes jeg det er flott at vi kan tillate andre lands flagg også på 17. mai. De vil aldri «utkonkurrere» det norske flagget, men fortelle om deltakende jubel fra mennesker med en annen nasjonalitet som bor i Norge. De vil også glede seg over å bo i et land med en sterk og inkluderende grunnlov. Det samiske flagget vaier i dag like naturlig som det norske. Slik kan vi også tillate svenske, pakistanske og danske flagg, for å nevne noen, å juble over 17. mai.

I dagens bibeltekst oppfordrer salmisten oss til å bygge og vokte landet med Herrens hjelp. Ellers er vårt strev forgjeves. Som kirke og som kristne skal vi fortsatt be om Guds velsignelse over land og folk. Vi skal være frimodige i arbeidet for vår neste og dele gudsordet videre til nye generasjoner. For vi tror at dette bidrar til et godt samfunn med respekt for hverandre, ærlighet og tillit mellom myndighetene og folket og vilje til å beskytte de minste i samfunnet.

God 17. mai. Gud velsigne land og folk!