Fred være med dere!

Søndagstanker — Søndag 31. mai 2020
Pinsedag

Det er godt å bli hilst med fred. Før var det vanlig å hilse «Guds fred i stua» når man kom inn i et hjem. I dag er måten vi hilser annerledes. Men hver gang du kommer til en gudstjeneste møter du denne hilsenen. Den kommer fra Jesus selv. Han hilste sine venner med fred, og det gjør han fortsatt i dag!

Tekst: Evangeliet etter Johannes 20, 19-23

Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

Det er pinse og denne søndagen feires det høytidsgudstjenester i hele landet vårt. Pinsedag er kirkens bursdag! Fra pinsedag startet for alvor fortellingen om Jesus å spre seg. Jesus gav disiplene Den hellige Ånd for å styrke dem. Det nyttet ikke å sende ut en flokk redde disipler som lukket seg inne bak stengte dører. De trengte trygghet – og fred! Jesus hilste dem med fred. Fra den dagen var de ikke redde lenger. Den samme hilsenen møter oss i dag. Vi skal heller ikke være redde. Kristus er oppstanden, Den hellige Ånd er gitt oss. Vår oppgave er den samme som disiplene fikk – vi sendes ut for å fortelle om veien til fred og frelse.

Søndag skal jeg feire gudstjeneste i Nes kirke. Endelig kan vi feire vanlig gudstjeneste igjen. Igjen skal vi bli møtt med en fredshilsen fra Gud selv. Det trenger vi sårt, tidene er urolige. Kirken har overlevd flere pandemier, kriger og uår. Fredshilsenen har lydt hele veien. Fred med Gud er en Guds gave. Den er slitesterk og tåler selv de tøffeste motbører.

Søndag er også min siste dag som prest i Nes. 1. juni tiltrer jeg som sokneprest i Løken og Søndre Høland sokn. Det er spennende, men også vanskelig å gå inn i en ny jobb. Da er det godt å bli møtt med en fredhilsen fra Mesteren selv.