Hvordan leder vi vår kirke?

Søndagstanker — Søndag 26. april 2020
3. søndag i påsketiden

Jeg har hatt gleden av å arbeide sammen med mange gode ledere gjennom mine år i kirke- og misjonsarbeid. God ledelse kjenner man på kroppen. Det er lett å arbeide når man har en god leder som tillater at man både lykkes og feiler. Et kjennetegn på en god leder er at hun/han leder ut fra et godt forbilde. Som kirke har vi et forbilde i Jesus selv – den gode gjeteren, som gir oss et eksempel på god ledelse.

Tekst: Evangeliet etter Johannes 10, 11-18

Jesus sier: «Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.   

Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.»

Ingen av oss er som Jesus. Ingen av oss klarer å kopiere hans væremåte og holdninger. Samtidig skal vi strekke oss langt for å etterlikne han mest mulig, både personlig og i møte med våre medmennesker. Som kirke og menighet er vår oppgave å møte våre medmennesker med evangeliet. For å gjøre det må vi lage organisasjoner og strukturer og disse trenger ledere. Det er prester, pastorer og proster, biskoper og eldsteråd, tilsynsmenn, generalsekretærer, regionledere, menighetsrådsledere og kirkeverger for å nevne noen.

I vår kirke er det mange arbeidslag som sliter med arbeidsmiljøet. Sterke personligheter, skarpe fronter og harde ord fører til sykemeldinger, manglende frimodighet og forfall av frivillige.. Uavklarte forventninger skaper usikkerhet, manglende oppfølging eller uklarhet gir et dårlig arbeidsmiljø. Ekstra vanskelig blir det hvis medarbeidere eller ledere i vår kirke åndeliggjør holdninger eller væremåter som skaper spenninger. Da har man en oppskrift på kaos og konflikt.

Det er mange årsaker til dårlig arbeidsmiljø i vår kirkes mange arbeidslag, men god ledelse er uansett avgjørende for at alle skal dra i samme retning. God ledelse kan bety å ta vanskelige, men viktige valg for at fellesskapet skal fungere.

Jeg har selv arbeidet som leder og synes det var svært vanskelig. Det er ikke gitt at man er en god leder selv om man ønsker å være det.

Jesus var villig til å gå i døden for sine. Ingen av oss trenger å gjøre det. Men hvis man ikke lenger kan samarbeide med kollegaer eller de ikke kan samarbeide med deg, kan det være et riktig valg å slutte i jobben og finne et annet arbeidslag. Det er en god holdning å tenke at man selv ikke er uunnværlig eller at man har alle de gode løsningene selv. Samtidig arbeider vi i strukturer som lager regler for hvordan et arbeidsmiljø skal organiseres for at det skal fungere best mulig. Det betyr at medarbeidere som ikke klarer å forholde seg til disse reglene også må få et valg om å bli eller slutte. Ingen av oss har alle de rette svarene. Ydmykhet til hverandre og lojalitet til strukturer må ligge som et felles verdigrunnlag for å arbeide sammen. Og heldigvis er ingen av våre tariffer og organisasjonsmodeller hentet rett ut fra Skriften. De kan endres i demokratiske prosesser hvor alle ansatte og ledere har stemmerett.

La oss be for våre ledere og være redelige i møte med dem, enten de sitter i det lokale bedehusstyret, i Kirkerådet eller et sted imellom. Det er mye bedre enn å baksnakke dem på lunsjrommet eller kritisere dem på sosiale media. Det skaper bare en enda verre situasjon. Skal vi være tro mot vårt forbilde, Herren selv, må vi snakke godt om hverandre, strekke oss langt og være villig til å innrømme egne feil og ikke være så snar om å peke på andres, enten du er leder eller ansatt, frivillig eller medlem. Sammen er vi kirke og sammen er vi Kristi kropp i verden.