Velkommen til faste!

Søndagstanker — Søndag 1. mars 2020
Første søndag i fastetiden

Nå er vi ved inngangen til fastetiden. Mange av oss spiste fastelavnsboller forrige søndag. Nå er bollene spist opp og fastetiden inviterer oss til et litt enklere liv.

Tekst: Evangeliet etter Matteus 4, 1-11

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte: «Det står skrevet:
Mennesket lever ikke av brød alene,
men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»

Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet:
Han skal gi englene sine befaling om deg.
Og:
De skal bære deg på hendene
så du ikke støter foten mot noen stein.»

Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet:
Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»

Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:
Herren din Gud skal du tilbe,
og ham alene skal du tjene.»

Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.

Fra gammelt av var det sterke tradisjoner til fastetiden. Man tok bl.a farvel til fet mat og spiste enkelt. Det var ikke for å spare verken penger eller klima, men for å forberede seg åndelig til påsketiden. Faste var synonymt med åndelig renselse, vekst og søken etter Gud.

Fasten i vår kirke har bakgrunn i jødedommens fastetradisjoner. Jesus selv fastet. Mest kjent er de 40 dager han fastet før han begynte sin gjerning som omreisende predikant. Da tar han et alvorlig oppgjør med fristelser og fristeren. Han fikk tilbud om all verdens rikdom, hvis han bare ville gi etter for fristelsene og bøye kne for fristeren. Heldigvis for oss motsto Jesus dette tilbudet. «Bare Gud skal man tilbe – ingen annen» var det kontante svaret. Og med det brøt Jesus fasten og englene kom og tjente ham. Han hadde bestått sin prøve.

Hva du gjør ut av fasten er mellom deg og Gud. I vårt samfunn er det ikke lenger en felles forståelse av fastens innhold. Ingen kollektiv enhet og oppmuntring til å avstå noe til fordel for noe annet.

Lenge har det vært en tradisjon i kristne hjem å spise litt enklere og sette av noen kroner hver dag, som så blir gitt til Kirkens Nødhjelp etter endt faste. Fasten blir svært meningsfull gjennom dette, både for den som gir og for den som mottar.

Hvordan du bruker fasten er opp til deg! Kanskje kan du legge vekk fjernkontroll og mobil og sette av noen minutter til ettertanke, bønn og bibellesning. Kanskje det kan berike ditt liv? Hva med å bruke litt av din tid sammen med en du ikke har sett på lenge. En tur til søndagens gudstjeneste?

Mange velger bort rødt kjøtt for å spare klimaet. Fortsett gjerne med det. Sett så av de pengene du sparer frem til påske og send de til Kirkens Nødhjelp. Da faster du, og din aktivisme får dobbel betydning.