Til Lags åt alle kan ingen gjera

Søndagstanker — Søndag 29. september 2019
16. søndag i treenighetstiden

Tekst: Evangeliet etter Matteus 11, 16-19

Denne søndagsbetraktningen starter vi med diktet «Til Lags åt alle kan ingen gjera» av Ivar Aasen:

Til Lags aat alle kann ingen gjera;
det er no gamalt og vil so vera.
Eg tykkjer stødt, at det høver best
aa hjelpa den, som det trenger mest.
 
Og kor du bryggjar og kor du bakar,
d’er alltid ein, som det ikkje smakar;
og naar den eine daa gjerer Rop,
so ropar sidan den heile Hop.
 
D’er mange nog, som vil Domar vera
og læ aat alt, som dei andre gjera.
Og Lyte finna dei rundt i Kring,
og sjølve gjera dei ingen Ting.

Det kan virke som om Ivar Aasen hadde Jesu ord friskt i minne. For som Ivar Aasen ser ut over sin samtid, ser Jesus ut over sin samtid og sier:

 Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre:

‘Vi spilte på fløyte for dere,
men dere ville ikke danse.
Vi sang klagesanger,
men dere ville ikke sørge.’

For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier: ‘Han har en ond ånd i seg.’ Menneskesønnen kom; han spiser og drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!’ – Men Visdommen har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes.»

Den asketiske Johannes levde under et strengt regime. Der var det nøysomhet og han fastet og levde et liv som skilte seg ut. Der var det ikke overflod på annet enn refs. Mange søkte til ham, men like mange, om ikke flere, vendte seg bort fra ham.

Jesus var av en annen karakter. Han levde ikke som Johannes. Selv om han praktiserte og levde som en from jøde, var han ikke noen fanatiker. Han tillot sine venner å plukke aks for å mette seg på sabbaten, han drakk vin, var i bryllup og spiste gode middager hos både tollere og syndere. Fremfor å ri regler, var han fleksibel og så bak budene og inn til deres hensikt.

Men både Jesus og Johannes fikk smake på trollenes dom. Datidens nett-troll ville ikke bli engasjert av verken den ene eller den andre, de holdt kjølig distanse og svertet dem begge; Johannes som besatt og Jesus som en livsnyter uten måtehold og moralsk ryggrad.

Det er lett å stå på avstand og kjølig ironisere over dem som skiller seg ut. Se på den frisyren, der han Trump står og snakker FN midt imot, og se på den veslevoksne Greta Thunberg der hun prøver å danse med de store!

Det er både trist, opprørende og skamfullt å være vitne til at voksne mennesker går til personangrep på andre fremfor å faktisk høre hva de sier. Alle burde vi høre på både Trump og Thunberg og så gjøre oss opp en mening om dem. Ikke la deg friste til kjappe poenger på andres bekostning. Hvis du ikke har noe å si, la det være!

Men har du lyttet og satt deg inn i hva som blir sagt, så skal jeg lytte til deg. Og lever du som du lærer, skal jeg respektere deg, ja, kanskje også følge deg.

Det vil alltid være noen som vil holde avstand. Det er ikke let «å gjera alle åt lags». Uansett hvordan jeg i dag prøver å fortelle om Jesus, så vil det alltid være noen som ironiserer over det hele «Ja, ja, han får nå holde nå, så får vi se hvor langt han kommer med det!»

Men noen hører og noen lar ordene komme inn til seg. Derfor holder vi på, og derfor fortsetter vi å tolke og tale Jesu ord inn i vår samtid. Så får vi heller tåle kjøligheten, latteren og ironien. For de som lytter og lar seg begeistre av Livet, vinner alt!