Født på ny?

Søndagstanker — Søndag 23. juni 2019
2. søndag i treenighetstiden

Tekst: Evangeliet etter Johannes 3, 1-13


Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.»

Han visste at Jesus var fra Gud. Allikevel nølte han med å vende seg til ham. Det var et dramatisk skritt å ta – hva ville kollegaene si! Men hva er viktigst? Hensynet til andre eller seg selv?

 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»  

Nikodemus forstår ikke. Han tenker bokstavelig. «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?»

Han får ikke noe svar. Tvert i mot får han enda mer å gruble på.

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd.

Jesus ser at Nikodemus er forvirret: Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’ Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.» Født av Ånden? Nikodemus hører, men forstår ikke. Dette er ord han kjenner, men ikke på den måten. Vind, ånd, født på ny? Det er nok best jeg spør en gang til: «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Han føler seg som en elev som blir stilt til veggs av sin lærer. Dette burde han kanskje forstått. Nikodemus kjenner skriftene. Esekiel skrev om ånd og vann og nytt liv. Kan det være det samme? Jesus avslutter: Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, som er i himmelen.

Samtalen er over. Nikodemus, den lærde, går. Vi møter han to ganger senere i evangeliet når han forsvarer Jesus overfor sine kollegaer og når han er med på å gi Jesus en verdig begravelse. Det er ingen tvil om at møtet med Jesus har gjort noe med han.

Å bli født på ny/igjen, kan også forstås som å bli født ovenfra. Å bli født ovenfra må bety at det er Gud som handler, og at vi mennesker bare må ta imot. Akkurat som i dåpen. Gud gir og vi tar imot. Da er man født på ny ovenfra, for å leve et liv sammen med Gud. Jeg tror Nikodemus ble født på ny. Han valgte å tro på Jesus og lot livet sitt ble preget av det. Det var et godt valg!

En gang døpt, alltid døpt. På samme måte som du blir født en gang og aldri kan ugjøre det, kan du aldri ugjøre din dåp.

Du kan vende deg mot din mor som har født deg, og mot din Gud som har født deg ovenfra i dåpen. Allikevel står fødsel og dåp fast.

Kan en mor glemme, kan Gud glemme?