«Kron ham, allheims drott»

Søndagstanker — Torsdag 30. mai 2019
Kristi Himmelfartsdag

Jesus ber til Gud om å bli herliggjort. Han får svar på sin bønn. Han blir tatt opp til himmelen og får tilbake den herlighet og makt han tidligere hadde. Men det var en korsmerket Jesus som vendte tilbake!

Tekst: Evangeliet etter Johannes 17, 1-5

Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa:

«Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til.

Kristi Himmelfartsdag er kroningsdagen til Jesus. Han vender tilbake til himmelriket og får tilbake kongekronen han engang forlot for å bli sendt til vår «arme jord».

Derfor feirer vi helligdag! Slik vi feirer helligdag når vi kroner våre konger i Nidarosdomen i Trondheim, feirer vi på Kristi Himmelfartsdag Jesu kroning i himmelen saler. For Riket er hans, makten og æren i evighet, slik vi ber i Vår Far.

Jesus ber om å få tilbake sin herlighet i dagens bibeltekst. Det er en bønn han fikk oppfylt. Men veien frem til den ble virkeliggjort var tung. Den gikk gjennom forræderiet til Judas, gjennom romerske piskeslag, folkets hån, korsets pine og dødens makt. Det var en korsmerket Jesus som steg opp til sin kronestol. Veien til herlighet gikk gjennom menneskets mørkeste sider.

Før Jesus forlot oss, fullførte han den oppgaven han var satt til. Å gjøre Gud kjent for oss, slik at vi, du og jeg, også kan finne frem til det evige liv: Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.

Å kjenne Gud og ham som Gud har sendt, er det evige liv. Kjenner du ham, har du det evige liv i deg. Det er et veldig løfte.

Forstår du dette, spør Paulus sine venner i Efesos. Når du kjenner Gud, så kjenner du ham som har alt under sine føtter, forklarer han. Jesus er satt som Herre:  over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. (Ef. 1. 21-23)

Det betyr at ingenting som måtte hende oss er sterkere enn ham. Ingen makter kan endre det som er gjort. Ingen navn skal bli større enn hans, ingen åndskrefter kan overvinne Jesus. Og denne makt, Jesus, er satt som Herre over kirken – Guds hellige folk.

Når man ser kirken fra avstand, kan den se skrøpelig og falleferdig ut. I Norge står det et kirkebygg «på hver en bakketopp» som minner oss om at Kristus er kongen over alle konger. Men kirken er ikke bygninger og monumenter, den er mennesker som kjenner Gud gjennom frelseren Jesus. De er Jesu vitner på jord.

Det er en veldig arv vi har fått, å formidle det gode budskap til kommende generasjoner. Synes du det ser overveldende ut? Fortvil ikke! Gud står sammen med oss. Hans Ånd, som «gir visdom og åpenbaring» vil minne oss om den veldige kraft vi har ved vår side.

Til kroningsdagen på Kristi Himmelfartsdag synger vi en gammel salme, hvor både himmelens hær, de hellige og hans menighet på jorden sammen oppfordres til å krone Jesus som universets konge. Du finner den på nr 220 i vår nye salmebok.

Lov Jesus namn og herredom, høgenglar i hans slott!
Ber krona fram med hyllingsljom,
og kron han, kron han
Kron han, kron han allheims drott!

Du vitneflokk i himmelkor som tolmods krans har nått,
Kved kongskvad for den Herre stor,
og kron han, kron han
Kron han, kron han allheims drott!

Du frelste hær av Adams ætt, løyst ut av naud og nott,
Pris han som nåde gav for rett,
og kron han, kron han
Kron han, kron han allheims drott!

Kvart folk i kvar ei hemsens bygd her under soltjeld blått,
Gjev han åleine herrehøgd,
og kron han, kron han
Kron han, kron han allheims drott!

Ja, gjev me med Guds kvite hær av all vår hug og hått,
syng songen ny for Herren kjær,
for Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, allheims drott!

(Salme 220 i Norsk Salmebok)

God kroningsdag!