«Som det sies…»

Søndagstanker — Søndag 27. januar 2019

4. søndag i Åpenbaringstiden

Min gamle sjef i Norsk Misjon i Øst, John Victor Selle, møtte mange utfordringer i sitt arbeid for de forfulgt kristne. Men ofte når det så vanskelig ut, sa han: Det er håp i hengende snøre! Alle som hadde vært på fisketur, skjønte hva han mente, men noen måtte tenke seg om både en og to ganger. 

Ordtak er en viktig del av vårt språk. De er korte, fortettede setninger med et erfaringsrikt innhold. Mennesker har til alle tider laget seg ordtak, og Bibelen har et rikholdig utvalg av datidens ordtak. Kan de fortsatt gi mening? Dagens tekst er hentet fra den urgamle boken Salomos Ordspråk. Synes du disse gir mening? 

Tekst: Ordspråkene 14, 21-22. 26.31

Synd gjør den som forakter sin neste,
salig er den som viser medynk med de fattige.
De som tenker ut ondt, farer alltid vill,
de som har godt i sinne, møter godhet og troskap.
Et sannferdig vitne berger liv,
den som farer med løgn, er en sviker.
Den som undertrykker den svake, håner hans skaper,
den som hjelper den fattige, gir Gud ære.

Man trenger ikke å ha studert verken litteratur eller historie for å finne mening i disse ordtakene.  Men til stor forskjell fra mange andre ordtak, peker disse ordtakene ut en retning.  De prøver å gi tilhøreren hjelp til å leve et rett liv. De beskriver noe opphavsmannen opplevde i sin samtid: svik, forakt, onde tanker og hensikter, løgn og undertrykkelse.  Deretter viser de de gode alternativene: medynk, godt i sinne, sannferdighet, hjelpsomhet. 

Slik kunne den enkelte snu sitt eget og andres liv til det bedre. Og det på en måte som Gud velsigner. Det er nemlig slik Gud ønsker at vi lever.

De aller fleste nordmenn vil si ja til medfølelse, gode tanker, sannferdighet og hjelpsomhet. Det er flotte verdier som man gjerne møter. Og de aller fleste vil nok også være enig i at løgn, undertrykkelse, svik og forakt ødelegger både mennesker og samfunn. 

Bibelens ordtak har fortsatt noe viktig å si oss. Og hvis du slår opp i Bergprekenen i Matteusevangeliets kapitel fem, så vil du se at Jesus målbærer de samme gode verdiene.

Dagens politisk klima i Norge er preget av harde ord og sterke meninger om sine motstandere. På sosiale medier spys det ut nedsettende ord og personangrep. Hvis man skal dra bibelteksten inn i vår samtid, så ville jeg ha valgt vers 22 som et råd til alle som har sterke og uforsonlige meninger: De som tenker ut ondt, farer alltid vill, de som har godt i sinne, møter godhet og troskap.