Se hva jeg gjør!

Søndagstanker — Søndag 16. desember 2017
3. søndag i adventstiden

Vi sier at handlinger forteller mer enn ord. Ingen som sulter blir mett av ord og løfter om mat. Handlinger skaper troverdighet og gjør oss trygge. Slik er det også med troen. En tro som har slått rot i et menneske vises i handlinger. Slik kan troen få troverdighet.

Tekst: Evangeliet etter Johannes 5, 31-36

Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitneutsagn ikke gyldig. Men det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitneutsagn om meg er sant. Dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten. Men jeg er ikke avhengig av at noe menneske vitner om meg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham. 

Men jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga: de gjerningene Far har gitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far har sendt meg.

Denne teksten skal ikke handle om meg og deg. Vi kan nok til tider streve med oss selv og de valg og handlinger vi gjør. Nei, i dag handler bibelteksten om Jesus som viser til sine handlinger.

Han ble anklaget av jødiske «lærde» fordi han hadde helbredet en mann på hviledagen. Det var et alvorlig brudd i de «rettroendes» øyne. Men enda verre var at han kalte Gud sin Far og på den måten gjorde seg lik Gud.

Det er da Jesus viser til gjerningene. Visstnok hadde andre talt godt om ham. Johannes Døperen var vel ansett og kjent for alle. Han gav Jesus det beste vitneutsagn. Men når ord ikke nådde frem, så lar Jesus sine gjerninger vise hvem han er.

Dagens tekst fikk meg til å finne frem min bibel og lese litt ekstra. For hvilke gjerninger gjorde Jesus? Jo, jeg har lest evangelienes fortellinger mange ganger.  Men det var spennende å lese en gang til og la fortellingene utfordre meg til å se Jesus i gjerningenes lys. Det var jo slik jeg kom til tro, jeg fant fortellingen om Jesus troverdig. Igjen sitter jeg styrket tilbake. Fortellingen om Jesus er sterk og troverdig. Hans gjerninger forteller om en Gud som elsker. En Gud som bryr seg om meg.

Det nærmer seg jul. Ventetiden er snart over. For så høyt elsker Gud verden at han gav sin sønn, den enbårne, til oss alle. En sønn, hvis gjerninger taler om sin Fars kjærlighet til vår verden. Finn gjerne frem din bibel og les en gang til om hvordan Guds kjærlighet til oss vises gjennom Sønnens gjerninger. Lev deg inn i fortellingen og tenk at du er den syke ved Betesda, eller den blinde utenfor Jeriko, så vil du selv se hvor høyt elsket du er!