Tenn lys – spre godhet!

Søndagstanker — Søndag 4. november 2018
Allehelgensdag

Det er flott å gå gjennom en kirkegård på Allehelgensdag. Det lyser i hundrevis av gravlys. Allehelgensdag er en dag hvor vi minnes og kjenner på sorgen etter tapet av en venn, en livsledsager eller slektning. Vi tenner lys på gravplassene og i kirkene leser vi opp navnene på alle som har gått bort i løpet siden forrige Allehelgensdag.

Tekst: Evangeliet etter Matteus 5, 13-16

Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Teksten til Allehelgensdag er en sterk påminnelse om at alle som bærer kristennavnet betyr noe i denne verden. Vi er et lys for menneskene rundt oss, vi er salt som preger og bevarer verden. Og vår hensikt er å inspirere til det gode, slik at Gud æres.

Alle som er døpt, og dermed hører Kristus til, har denne oppgaven. Gud er lysets opphav. Det skinner gjennom hans venner og gir lys og varme til våre medmennesker. Noen har lyst klarere enn andre i sitt liv. Den kristne kirke var tidlig ute med å minnes de som preget verden med sitt klare lys. De ble kalt helgener. Men også vi hverdagsmennesker hører til i helgenskaren. Også vi, på hvert vårt vis, skal gi lys og varme videre til nye generasjoner. Derfor kan vi takke Gud for alle som er gått foran oss og delt kjærlighet og varme med oss.

Jesus sier vi er salt og lys. Det betyr at vi preger våre omgivelser slik vi er. Vi smaksetter og lyser opp våre omgivelser om vi vil eller ei. Det er en nyttig påminnelse!  Fyller vi vårt sinn med sinne, fiendskap og negativitet, er det også det vi sprer videre. Da er smaken og lyset verdiløst og vi blir «tråkket ned av menneskene». Det betyr at vårt bidrag til våre omgivelser ikke blir verdsatt. Men det blir hørt, og våre omgivelser blir negativt preget av det.  Men lar vi oss prege av Guds godhet og kjærlighet spres det videre i våre familier, nabolag, skoler og arbeidsplasser. Det er å bygge et godt samfunn. Når du tenner ditt lys, tenn også et lys for ham som verdens lys og spre hans godhet videre.