«Det er ikke meg, men alle andre, det er noe feil ved!»

Søndagstanker — Søndag 28. oktober 2018
Bots- og bønnedag

Det skal en viss grad av selvinnsikt til for å leve sitt liv sammen med andre. Har du møtt noen som alltid skylder på andre når det møter vanskeligheter? Da forstår du hva jeg mener. Selvinnsikt gjør oss litt mer ydmyke i møte med andre. 

Tekst: Evangeliet etter Lukas 18, 9-14

Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

«To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.’ Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’

 Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.»

Hvem sammenligner du deg med – fariseeren eller tolleren? Fariseeren var datiden religiøse elite. De levde etter Loven, de gav penger til gode formål, de sørget for at hjulene gikk rundt på «bedehuset og i menigheten». Fariseerne var gode å ha.  Tollerne derimot gjorde tjeneste for okkupantene, de stjal penger fra vanlige folk og levde på andres penger.

Jeg føler meg mer som en fariseer enn tolleren. Heldigvis for meg, og deg, så slipper vi å velge side her. For hovedpersonen i fortellingen av Jesus er verken toller eller fariseer. Det er Gud. For Gud er mottaker av begges bønner. Det er Gud de henvender seg til.

De vil begge ha Guds «gunst». Kun en får det – han som har selvinnsikt i møte med den hellige Gud!

Gud er ikke en «kompis» vi henger sammen med. Gud er ikke en som vi ber overse litt snusk, fordi vi tross alt gjør så godt vi kan. Gud er hellig! Da profeten Jesaia fikk se Gud, skrek han av redsel! For han var en mann med urene lepper! Han hadde syndet mot Gud, han var dødsdømt i møtet med den hellige.

Overfor Gud må vi bøye oss ned. Kun den uten selvinnsikt står rett i ryggen når Gud kommer.

Vi gjør oss en bjørnetjeneste hvis vi gjør Gud om til en ufarlig gammel gubbe. Bots- og bønnedag er en god dag å tenker gjennom hvilket gudsbilde man har.  Vi kan mene mangt om Gud, men likeverdige er vi ikke. Det er Gud som gir rettferdighet, ikke oss.