Hvor langt kommer man uten et vitnemål?

Søndagstanker – Søndag 30. september 2018
19. søndag i treenighetstiden

I dag er det vanskelig å få en jobb når man ikke har de rette vitnemålene og papirene. Det kreves gjerne en masterutdanning for å komme inn i yrkeslivet. Utdanning skaper tillit. Slik har det alltid vært.

Tekst: Evangeliet etter Johannes 7, 14-17

Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.

Du må ikke tro at Jesus slapp unna spørsmålene om hvor han hadde sin kunnskap fra! Også han ble bedt om å legge frem papirer på hvor han hadde studert. En lærer måtte selv ha studert hos en lærer for å få autoritet. Men Jesus hadde ingen papirer å vise til. Ikke ett vitnemål!

Og hadde han hatt det, så tror jeg ikke at det hadde spilt noen rolle. Jesus var i sterk opposisjon med makteliten – bare kalt «jødene» – og de brukte alle midler for å ta ham.

Men sett nå at Jesus hadde hatt papirer på sin kunnskap. Ville du og jeg følt oss tryggere av den grunn? Er ikke det Jesus forkynte, lærte og demonstrerte noe som går utenpå vanlig kunnskapsformidling. Noe helt unikt!

Jo, Jesus åpner opp Guds rike for oss. Det er ikke kunnskap basert på andres erfaringer han ber oss om å lære. Jesus utfordrer hver og en av oss til å gjøre oss egne erfaringer med Gud ved å gjøre som han sier. Erfaringsbasert læring vil pedagoger kalle det i dag; «Ved å gjøre som jeg sier, vil du erfare at det er sant!» Just do it – som NIKE sier for å få oss til å bruke deres produkter.

Bare gjør det – så vil du erfare at Jesus taler sant om seg selv og om Gud.

Å gjøre Guds vilje er å tro, å gi Jesus tillit.

En gammel sang forteller om hva det er å tro. Den ble skrevet av Emilie Thorup i mai 1889. I februar året etter døde hun av tuberkulose, 32 år gammel.  Alvorlig syk skrev sin sang:

Å tro det er å legge
seg ned ved korsets fot
Og begge hender strekke
den Herre Krist i mot.

Å tro det er å bygge
Sitt liv på Herrens ord,
Og søke fred og lykke
Kun der hvor Jesus bor.

Det er skrevet mangt om tro, men disse enkle ordene klang i meg når jeg leste dagens tekst. For jeg tror ikke på Jesus fordi han hadde all kunnskap og/eller  var professor ved et antikkens universitet. Jeg tror på Jesus fordi han har troverdig. Denne troverdigheten kommer av erfaringen jeg gjør ved å tro på ham. Det gjør meg godt! Det overbeviser meg og gir meg tillit til at han er Sannheten.

Det er godt å ha papirer på sin egen utdannelse. Det gir tillit når du skal søke arbeid. Men i arbeidet må du vise mer enn ord. Du må vise handling.

Bibelens ord om Jesus kan gi oss tillit til Jesus. Men aller best er det å erfare det selv – ved å gjøre Jesu ord, og oppleve sannheten i dem. Akkurat slik han selv oppfordrer oss.