Å forvalte rett

Søndagstanker — Søndag 19. august 2018
13. søndag i treenighetstiden

En forvalter tar vare på verdier som penger og eiendom. Men det kan også være ikke-materielle ting, som tro, visjoner, budskap og holdninger. Dermed blir vi alle forvaltere. Og en forvalter skal til enhver tid kunne vise regnskap over sitt arbeid.

Tekst: Evangeliet etter Lukas 12, 41-48

Da spurte Peter: «Herre, er det oss du sikter til med denne lignelsen, eller gjelder den for alle?» Herren svarte:

        «Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: ‘Det varer lenge før herren min kommer’ og så gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene og spise og drikke til han blir full. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro. En tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få mange slag. Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer.

Tillit er en skjør verdi. Når tilliten brytes må selv de mest profilerte forvaltere gå av og trekke seg tilbake. For noen bærer mer ansvar enn andre. En eiendomsforvalter skal sørge for at eiernes verdier brukes og utvikles på en god måte. En pengeforvalter skal med klokskap investere svimlende store summer. En tillitsvalgt skal forvalte velgernes tillit og en statsminister skal forvalte et helt lands verdier og sikkerhet. Det stilles store krav til en forvalter og det forventes at vedkommende gjør sitt beste i trofasthet mot det oppdrag han eller hun har fått.

Det samme gjelder evangeliet. De tolv apostlene fikk del i et revolusjonerende budskap. Jesus forventet mye av dem i deres forvaltning av det. De hadde fått del i himmelens hemmeligheter. Nå skulle de spre det videre i troskap mot Herren. Også i dag skal evangeliet forvaltes rett. Dets forvalterne finnes i kirker og bedehus, på teologisk fakulteter og bispekontorer. Det forventes at de som har inngående kjennskap til evangeliet forvalter det til velsignelse for folket.

Den som har fått mye forventes det mye av.

Av og til blir enkelte mennesker beskrevet med ordene «hel ved». Det er mennesker som ikke later som, men som er gjennomgående ekte. Ekte i møte med andre, i møte med seg selv og i møte med Gud.

Dagens tekst oppfordrer oss til troskap mot det vi har fått å forvalte og til klokskap i våre vurderinger, slik at vi til enhver tid kan stå til regnskap for det vi har gjort. Vi kalles til å være helhjertede i våre liv.