Overgangen fra gammel til ny tid

Søndagstanker — Søndag 24. juni 2018
Sankthansdagen

Når jeg hører ordet overgang tenker jeg på fotball. Spillere skifter klubb, noen ganger i følge med svimlende summer. Denne søndagens overgang handler om noe helt annet. Men den kostet Johannes livet.

Tekst: Evangeliet etter Matteus 11, 7-14

Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! Det er om ham det står skrevet:
           Se, jeg sender min budbærer foran deg,
           han skal rydde veien for deg.
Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. Fra døperen Johannes’ dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det til seg. For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme.

Døperen Johannes må ha vært en oppsiktsvekkende mann der han levde i ørkenen ved elven Jordan og kalte mennesker til oppgjør og nytt liv.  Han var tydelig og gikk hardt ut mot maktmisbruk og synd. Det radikale budskapet ble godt mottatt. Johannes ble kjent i hele landet, og mange fulgte Johannes som disipler. Det var for øvrig fra disse at Jesus fikk sine første disipler.

Så kjent ble Johannes Døperen at Josefus, den store jødiske historieforfatteren, omtaler ham.

Men hvem var Johannes?

Johannes var den siste i rekken av profeter som jevnlig stod frem og kalte folket til oppgjør og trofasthet mot Loven. Som den siste profet var han overgangsmannen mellom gammel og ny tid. Derfor kaller Jesus han for mer enn en profet – han var Elia, den sagnomspunne profeten som skulle opptre før Messias kom. Og hvem var Messias? Johannes er tydelig på det. Det er Jesus. Derfor avslutter Johannes sin tjeneste med å gi ord og handling til Jesus. Johannes blir så henrettet av Herodes for sin skarpe irettesettelse av kongen.

Johannes gikk foran og Jesus kom etter. De tre evangeliene, Matteus, Markus og Lukas, gir fortellingen om Johannes stor plass. Da Johannes døper Jesus lyder Guds stemme: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede». Lovens tid var over, nådens tid er kommet!

Det er i denne nådens tid vi fortsatt lever. Derfor teller vi vår tidsregning fra Jesu fødsel. I denne nye tid er Guds rike nær. Det er kommet til oss ved Jesus.  Nå gjelder «nåde fremfor rett» i Guds rike. Grip sjansen! Overgangsvinduet står åpent.