Evangeliet – bare for spesielt interesserte?

Søndagstanker — Søndag 17. juni 2018
4. søndag i treenighetstiden

Er evangeliet for alle – eller er det for de som har en spesiell interesse for religion og fromhet? Når man leser dagens tekst, kan det virke slik. Men det kan jo ikke være sånn. Hva med oss hverdagsmennesker?

Tekst: Evangeliet etter Matteus 16, 24-27

Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.

Forrige søndag leste vi en tekst hvor Jesus kalte sine nærmeste disipler. Han inviterte de inn i det vi kaller mesterlæring. Han brukte tre år på å undervise sine nærmeste disipler. De fikk se, oppleve, høre, være i praksis og gi rapporter om sine opplevelser. Etter hvert kaller han de sine venner. De fikk en grunnleggende utdannelse i å være Jesu disipler.

I dagens tekst oppsummerer Jesus for sine disipler hvilken form for tjeneste de skal gå inn i. Så først og fremst er dette disippeltrening. De hadde forlatt alt for å følge Jesus. Nå får de vite at det kommer til å koste dem alt. De måtte være villige til å risikere å miste alt, også sitt liv.

Og i ettertidens perspektiv vet vi at nettopp det skjedde. Alle disiplene, så nær som Johannes døde martyrdøden. Så når evangeliene fikk sin endelige form var de fleste av disiplene døde. Det må ha vært utfordrende lesing for den første kristne kirke.

Hva så med oss?

Er det noe i denne teksten som angår oss? Så absolutt. Spørsmålet til oss alle lyder: Hvor er ditt fokus?  Å etterfølge handler om prioriteringer. Å følge Jesus handler om hva vi til syvende og sist verdsetter høyest. Vi kan miste oss selv, vår sjel, i jakten på nytelser og materiell velstand. Men vi kan aldri miste Gud når vi gir Gud prioritet. Og i Gud ligger vårt håp for i dag og i vårt kommende møte med det evige.