Hvorfor i all verden!

Søndagstanker — Søndag 13. mai 2018
Søndag før pinse

Hvorfor gjorde du det? Vi har nok alle fått det spørsmålet. Noen ganger lett å svare på, andre ganger ikke. For av og til skjer det hendelser eller sies ord som vi ikke har tenkt helt gjennom – i skarp motsetning til bakgrunnen for dagens tekst. 

Tekst: Evangeliet etter Johannes kap 3, 16-21

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»

I dagens prekentekst finner vi verset, som for mange, er selve essensen på hva kristen tro dreier seg om: Johannes 3, 16.  Verset brukes også svært flittig i vår kirke. Den dukker opp ved vielser, i gudstjenesten, i begravelser og ved dåp. Og jammen dukket den jevnlig opp på TVen også gjennom mange tiår. Hver gang man så et større idrettsarrangement, så hang det et stort banner med «Joh 3: 16» på. En ivrig evangelist benyttet alle muligheter.

Men hva forteller dette verset? Meningen kommer enda tydeligere frem hvis vi skriver verset slik: På denne måten elsket Gud verden: Han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Ser du forskjellen. Gud elsker oss høyt, ja! Men ved å skrive det på en litt annen måte, får vi tydeligere frem måten Gud viser sin kjærlighet på. Gud gjør noe helt konkret. Jesus blir gitt til oss, for å være et lys for våre øyne, vårt liv og vår sjel.   For menneskene hadde gitt seg over til mørkret, et mørke så svart at det var vanskelig å skjelne mellom rett og galt, rettferd og urett. Urett ble begått, ufred herjet. Verden og menneskene dømte seg selv. Men Gud ville oss en annerledes skjebne.

Hvorfor ville Gud det? Fordi Gud elsker oss! Gud elsker sin skapning og sine skapninger. Gud vil gi oss en mulighet til å finne veien ut av mørkret. Et alternativ. Derfor skjedde det som ingen så komme: Jesus kommer til verden for å redde oss ut fra mørkret!

Vi var fortapt. Nå fikk vi håp.

Hver gang et barn døpes i kirken får familien et dåpslys. Det kan tennes på dåpsdagen for å vise barnet at fra nå av har du lys, ikke mørke, over livet.

Har du fyr? Ser du lyset?