Den usynlige vennen!

Søndagstanker — Søndag 20. mai 2018
Pinsedag

Pinsen er Åndens store fest. Samtidig er pinsen kanskje den høytiden i kirken som er den folk har minst kjennskap til. Ikke så rart, ettersom Ånden er et «svevende» uttrykk. Det er mye enklere med Jesus, han som kom som et barn og levde som et menneske. Men uten Ånden – ingen tro, og uten tro, intet håp! 

Tekst: Evangeliet etter Johannes 14, 15-21

Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.

Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.

Hvordan overlevde fortellingen om Jesus? Svaret er Ånden. Ånden er som programmet på datamaskinen som gjør at den er i stand til å fungere. Uten programvare er en pc kanskje vakker å se på, men lite interessant. En søkt sammenligning? Kanskje det er det, men Ånden er høyst reell. Fortellingen om Jesus får liv ved Ånden. Ved hjelp av Ånden ser vi Jesus. Uten, ingenting.

«Vi skal se at han lever, og vi skal selv få leve», sier Jesus om Åndens funksjon. Så liv er Åndens kjennetegn. Derfor ber vi om Guds ånds tilstedeværelse når vi tømmer vannet i døpefonten, og når vi gjør i stand vin og brød til nattverd. For uten Ånden ville vannet bare være vann og brød og vin kun det. Men med Ånden gir dåpen liv og evighet og frelse, og vinen og brød gir oss del i Kristus og tilgivelse for alle våre synder. Så Ånden er til stede og regnet med i vår kirke.

Men også i vårt daglige liv gir Ånden seg utslag.  Åndens oppgave er å minne oss om han som er livet, Jesus. Og når vi minnes Kristus, blir vi også preget av det.  Jesus kom for å være Guds kjærlighet til oss, Han kom for å gi liv, skape forsoning, glede og fred. Og vi speiler dette av til våre omgivelser. Derfor sier Jakob, Jesu bror i sitt brev:

Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den død.

Kanskje vil noen si: «Du har tro, jeg har gjerninger.» Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. 

En tro på Jesus kan ikke unngå å få konkrete utslag. Vilje til forsoning. Et ønske om å bidra til et felles gode. En kristen kan ikke uberørt se på mennesker som lider. For hvor er da kjærligheten han selv har mottatt av Gud?

Barnebokfiguren Albert Åberg har en usynlig venn som heter Skybert. Han kommer alltid når Albert trenger ham. Ånden er vår usynlige venn. Men i motsetning til Skybert er Ånden høyst levende og tilstedeværende. Ånden er Jesu stedfortreder på jord. Vi ble ikke overlatt til oss selv etter Kristi Himmelfart. Ved Ånden er Kristus til stede – alltid.

God pinse!