Å være «fattig» i seg selv

Søndagstanker — Søndag 27. mai 2018
Treenighetssøndag

Når du skal lære å kjenne et fremmed menneske må du ha et åpent sinn. Ellers risikerer du å ikke lære noe, du får bare en bekreftelse på dine egne oppfatninger og forutinntatte tanker. Man må være «fattig i seg selv» i møte med nye mennesker.

Tekst: Evangeliet etter Lukas kap. 10, 21-24

I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen, og ingen vet hvem Faderen er, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.»

Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa: «Salige er de øynene som ser det dere ser! For jeg sier dere: Mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.»

I dagens tekst møter Jesus sine disipler etter at de hadde vært ute i praksis. De ble sendt ut to og to for å besøke byer og landsbyer. Der skulle de helbrede syke og forkynne at Guds rike er nær. De kom glade tilbake og fortalte at de syke ble friske, ja, til og med de onde kreftene vek unna når de talte i Jesu navn. Det er da Jesus sier ordene i dagens tekst. Han takker Gud som har latt hans venner få en slik innsikt. De fikk se at Jesus var Guds sønn.

Hans venner, hvem var det? Vi kjenner ikke så mange av dem, men de vi kjenner var mennesker uten noen status i samfunnet. De møtte Jesus med et åpent sinn, og oppdaget livets største hemmelighet.

Det var mange andre, særlig eliten i samfunnet, som også lurte på hvem Jesus var. For han var ikke lett å komme utenom. De møtte han med forutinntatte holdninger og meninger om hvem han skulle være, og dermed klarte de ikke å se hans guddommelighet. De drepte han og anklaget Guds sønn for blasfemi – gudsbespottelse! Snakk om å ta feil.

Hvis du vil lære å kjenne din nye nabo, flyktningen i nabolaget, må du møte henne med et åpent sinn. Ikke som en snylter på velferdssamfunnet, men som et medmenneske. Da vil få du en helt ny forståelse for hvem hun er, og det kan berike dere begge. Akkurat det samme gjelder om du vil vite hvem Jesus er. Et åpent sinn er den beste måten. Det forstod hans venner, og de fikk være med på den mest epokegjørende opplevelsen i menneskehetens historie – de fikk møte Gud, ansikt til ansikt.