Merket for livet

Søndagstanker — Søndag 15. april 2018
3. søndag i påsketiden

Rett før vi blir døpt i kirken, tegnes vi med et korstegn «til vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.» Du er korsmerket allerede før din dåp! Og i dåpen kalles du ved navn. Gud kjenner deg ved ditt navn og ved sitt merke!

Tekst: Evangeliet etter Johannes kap. 10, 1-10

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.

Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.»

Ved dåpen ble du merket for livet! Fra den dagen tilhører du Herren Jesus Kristus. I en konfirmanttime ble en konfirmant «liksomdøpt» mens de andre stod rundt og så på. Jeg tegnet korstegnet over konfirmanten og sa: «Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.» – Hva! Eier jeg ikke meg selv lenger – utbrøt en av konfirmantene. Plutselig skjønte han det. Når vi døpes til Kristus, tilhører vi Kristus. Vår relasjon til Gud blir med ett forandret. Vi hører ham til! Og etter at vann og ånd er øst over våre hoder, forsterkes dette: «Den allmektige Gud har i dåpen gitt deg sin Hellige Ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin troende menighet.»

I dagens tekst brukes Jesus bilder på seg selv som var lette å forstå i hans samtid, og som fremdeles er forståelig for de fleste av oss. Selv om vi ikke har sauer lenger i hvert et hjem, skjønner vi noe om at husdyr knyttes til den som pleier dem. De blir kjent med sin herres stemme og stoler på ham.

Som sauene i inngjerdingen kjenner sin gjeters stemme når han ropet, kjenner vi, vi som er døpt til Kristus, vår Herres stemme når han kaller på oss. Og Jesus legger enda et bilde til lignelsen. Han er porten som sauene går gjennom – en port som fører til liv og overflod.

Så her er vi – døpte mennesker i flokk og rad som sauene i en inngjerding.  Klarer vi å gjenkjenne Jesu stemme?

For det er mange som roper på vår oppmerksomhet. Hva lytter vi etter? La meg gi deg en liten fortelling av Kristina Reftel:

«En kvinne gikk sammen med en indianerkvinne og viste henne rundt i byen sin, New York City. Biler, sirener, mennesker laget lyder overalt. Det var støyende og travelt. Plutselig sier indianerkvinnen: – Jeg hører en gresshoppe! Kvinnen skjønte ikke at det gikk an å høre noe slikt i all støyen. – Jo, jeg hører en gresshoppe, sa indianerkvinnen. Hun gikk bort til en stor leirkrukke foran en butikk. Der løftet hun et blad, og der var gresshoppen. -Du må ha verdens beste hørsel for å høre en gresshoppe i all denne støyen, sa kvinnen. – Nei, sa indianerkvinnen. – Jeg hører ikke bedre enn deg. Det kommer an på hva man lytter etter! Se her! Så tok hun noen mynter opp av lommen og kastet dem på fortauet.

Hva tror dere skjedde når myntene klinget mot fortauet? Jo, mange mennesker stoppet opp og snudde seg. De lyttet etter det de var opptatt av.

Gud kaller oss ved navn. Vi er hans barn og vi er merket av en usynlig tatovering vi fikk i dåpen – et kors. Så er det opp til oss å lytte etter Guds stemme. Det må vi øve oss opp i, for det er så mange stemmer som roper etter oss og krever vår oppmerksomhet. Men ingen annen gir oss det samme som Jesus. Det er mange som tilbyr oss kortvarig lykke og tilfredstillelse. Jesus lover oss liv og overflod.