En ny start

Søndagstanker — Søndag 8. april 2018
2. søndag i påsketiden

En ny start kan redde et forhold som er gått i lås og få uvenner til å bli venner igjen. En ny start kan gi livsviljen tilbake når alt synes håpløst eller når skammen er så stor at ingen vei synes åpen. 

Tekst: Evangeliet etter Johannes 21, 15-19

Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!» Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine! Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.»

Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: «Følg meg!»

Dagens tekst er i tiden straks etter Jesu oppstandelse. Jesus møter sine venner ved Galileasjøen. Et måltid er rammen for møtet og Jesus selv står for maten. Det er etter dette måltidet Jesus tar et oppgjør med Peter. Peter hadde fornektet Jesus tre ganger langfredag. Nå rettes dette opp ved at han tre ganger kan gi Jesus sin tilslutning og kjærlighet. Etter dette blir Peter lederen for kirken — hans fall ble tilgitt, han fikk legge skammen bort og få fornyet tillitt.  Peter ledet kirken helt til han selv led martyrdøden i Roma. Han fikk en ny start.

Vi trenger alle en ny start av og til. Når forholdet til vår ektefelle blir tomt og taust, når venner og venninner glir bort, når motivasjonen forsvinner og skyldfølelse eller skam gjør oss motløse og apatiske. Da trenger vi å gjenopprette tilliten, be om unnskyldning, ta ny kontakt og få snakket ut om situasjonen. Det kan være vondt, men helt avgjørende viktig. En ny start kan bety ny motivasjon, fornyet kjærlighet og tillit, gi modne vennskap og et friere liv.

Når to mennesker gifter seg spør presten om de har vilje til å elske hverandre. Vil du…..?  Så lenge viljen til å elske er der er det håp. Slik er det også når man søker en ny start. En ny start forutsetter vilje.

Når to uvenner gjør opp kan man ikke love at alt blir som det var. Men det må være en vilje til å få vennskapet til å fungere.  Når man ber om tilgivelse, må det være en vilje tilstede for å tilgi, slik at en ny start kan etableres.

Uten vilje blir det ingen ny start. Vilje kan være vanskelig å finne, særlig hvis man er forulempet og såret. Så la oss starte med den som har vilje til å gjøre opp og starte på nytt. Gud!

«Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.» (Jes. 1.)

Denne invitasjonen står åpen. Gud vil, til en hver tid, gi oss en ny start. Så skjer det merkelige og fantastiske. Når Gud gir oss en ny start blir det lettere å gi og ta imot invitasjonen til en ny start til mennesker rundt oss. Når vi møter Guds gode vilje, blir vår egen vilje styrket. Når vi møter Guds aksept, blir det lettere å akseptere andre.

Av og til trenger vi alle en ny start. Begynn med det grunnleggende forholdet til Gud.  Kanskje det blir langt lettere etterpå å gå videre til dine nærmeste eller situasjoner du står i som trenger en ny start!

Lykke til!