Han er oppstanden!  

Søndagstanker — Søndag 1.april 2018
Påskedag

Har du opplevd et avgjørende skille i livet ditt? En hendelse eller et øyeblikk som du vet kommer til å endre livet ditt fra samme stund. Jeg har opplevd flere slike øyeblikk. Det ene var da jeg møtte den oppstandne Jesus. Livet ble annerledes fra da av. 

Tekst: Evangeliet etter Matteus kap. 28, 1-10

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»

Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»

De to kvinnene opplevde et avgjørende øyeblikk da de møtte den oppstandne Jesus ved den tomme graven. Fra samme stund ble deres liv endret.

Fra samme stund ble også våre liv endret, vi som lever snart 2000 år etter at det skjedde. Kvinnenes jublende glede har aldri stilnet. Gleden over Jesu oppstandelse har siden bølget gjennom verden som en dønning av håp. Denne bølgen av håp skyller over oss alle. Den er så mektig og rikholdig, vi blir overøst av herlighet og nåde.

Jesus er oppstanden!

Jesu oppstandelse var det definerende øyeblikket for oss alle. Fra det øyeblikket er håpet større enn håpløsheten, kjærligheten sterkere enn hatet og dødens makt knust.

«Livet vant, dets navn er Jesus. Halleluja. 
Han var død, men se han lever. Halleluja.
Dødens porter åpner han, halleluja, 
viser vei til livets land. Halleluja!»

Jesu oppstandelse er for den kristne veiskillet i historien. Ved sin oppstandelse viste Jesus at han virkelig var den han sa han var. Han var Gud!

Derfor er Jesu oppstandelse grunnlaget for vår tro. Vi tror på en Herre som er sterkere enn døden.

Jesu oppstandelse er vårt håp i livet! Vi tror på en Herre som gir håp, selv i møte med døden.

Derfor feirer vi Jesu oppstandelse hver eneste søndag i vår gudstjeneste.  Derfor deler vi fortellingen om Jesus med alle som vil høre. Derfor leser vi i Bibelen om ham og vi deler fortellingen med våre barn og unge. Derfor døper vi våre barn til ham og derfor overgir vi våre døde til ham.

Døden er en mektig fiende. Den tar oss en etter en. Men i møtet med døden går vi sammen med den oppstandne Jesus. Det forandrer alt.

For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Rom 14,7-9

Gledelig påske!