Om menneskers og Guds vilje

Søndagstanker — Søndag 18. februar 2018
1. søndag i faste

Hva er rett? Hva er den riktige handling? Det er ikke alltid lett å vite når vi står i en vanskelig situasjon. Selv de beste intensjoner kan slå helt feil ut. 

Tekst: Evangeliet etter Matteus kap. 16, 21-23

Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.» Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

Når vi kjenner og er blitt glad i et menneske, så ønsker vi å beskytte og verne det mot alt som er vondt. Foreldre ønsker å verne sine barn mot farer og ulykker. Kan vi bli overbeskyttende? Jeg tror det. Noen ganger må våre barn gjøre erfaringer på egen hånd og lære av det, selv om det kan være en smertefull læring.

I dagens tekst møter vi en velmenende og beskyttende Peter. Han elsker Jesus og har fulgt ham i tykt og tynt i tre år. Nå forteller Jesus at han går mot lidelse og død. Peter reagerer instinktivt, og får et svar som ville rystet noen og enhver av oss.

Satan betyr frister eller motstander. Så Peter er absolutt ikke Satan, men han målbærer Fristerens ord. Kunne ikke Jesus bare snu ryggen til den kommende lidelsen? Hvorfor utsette seg for den? Men Jesus måtte gå inn i dette for å fullføre sitt oppdrag, koste hva det koste ville.

Dette er som galskap, sier Paulus, at Gud måtte lide. Men Guds svakhet er større enn menneskers styrke, fortsetter han. Det vi ikke forstår kan allikevel ha mening.

I Fastetiden møter vi bibeltekster som utfordrer oss til å se lidelse med nye øyne. Mange av oss lider. Sykdom, savn og smerter setter sitt preg på oss. Gjør det Gud mindre? Nei! Kan Gud stå sammen med oss i lidelsen? Ja, den lidende Kristus står sammen med oss.