Er noe viktigere enn alt annet?

Søndagstanker — Søndag 28. januar 2018
Såmannssøndagen

Spiller det egentlig noen rolle hva man tror på? Blir ikke alle «salige i sin egen tro»? Jeg hører rett som det er at «man får gjøre så godt man kan, så får det være nok». Bibelordet forteller at noe er viktigere enn alt annet – nemlig ordene til Jesus.

Tekst: Romerbrevet kap. 10, 13-17

Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap! Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

Ingen vet med sikkerhet når fortellingen om Jesus kom til Norge for første gang.  Kanskje tok handelsreisende med seg den fra møter med kristne i fremmed land, eller var det vikingene som fikk med seg fortellingen om Jesus sammen med slaver fra sine voldsferder. Vi vet ikke. Men det vi vet er at fortellingen om Jesus spredte seg utover landet. Så når Olav Tryggvason begynte å spre den nye troen på Kvitekrist for å samle landet, må det allerede ha eksistert små grupper av Jesustroende i Norge.  Tro kan spres på mange måter. Også gjennom maktbruk og tvang. Men det gir ingen livskraftig tro. Gode ord derimot, som gis varsomt videre, vokser i mottakeren til noe varig og livskraftig. Ordene fra Kristus har en kraft i seg som skaper tro.

Troen på Jesus har gjennom to tusen år blitt spredt av ivrige føtter som har gått fra menneske til menneske. Det er et møysommelig arbeid, men slik bygges Guds rike. Jesus sammenligner det med et frø som såes i jorden. Det har en iboende kraft som gjør at det sakte vokser og blir en fullvoksen plante. Nøyaktig hvordan det skjer vet vi ikke. Men på ulikt vis nås enkelt mennesker av ordene om Jesus og sakte vokser tro frem. Vi kaller dette misjon – å spre Ordet.

Derfor kalles denne søndagen for Såmannssøndagen. Guds ord sås ut, rikelig og raust. Gjennom Bibelen, gjennom gudstjenester og taler, gjennom media, tv, radio og web. Ordet spres slik at mennesker, uavhengig av nasjonalitet og etnisitet skal få høre: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Norge har siden midten av 1800-talleet vært en stor misjonsnasjon. Da vokste misjonsforeningene og bedehusene frem i hver en grend. Og fortsatt sendes misjonærer ut til folk som ennå ikke har fått høre ordet på sitt eget språk. Og på såmannssøndagen feirer vi at vi selv har fått Bibelen oversatt til våre egne nasjonale språk.

Det har noe å si hvem du lytter på. Noe er viktigere enn alt annet.  Ordet om Jesus bærer livet i seg. Det er verdt å lytte på!