Hva lengter du etter?

Søndagstanker — Søndag 5. november 2017
Allehelgensdag

På finn.no kan jeg drømme meg bort. Der finnes biler, hus, saker og ting, som jeg gjerne skulle hatt.  Gleden ved å eie kan være stor. Men den gleden blekner i forhold til belønningen for å skape fred og arbeide for rettferdighet – da skal du regnes salig, sier Jesus.

Tekst: Evangeliet etter Matteus kap. 5, 1-12

Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til orde og lærte dem:
          
     «Salige er de som er fattige i ånden,
     for himmelriket er deres.
          
     Salige er de som sørger,
     for de skal trøstes.
          
     Salige er de ydmyke,
     for de skal arve jorden.
          
     Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,
     for de skal mettes.
          
     Salige er de barmhjertige,
     for de skal få barmhjertighet.
          
     Salige er de rene av hjertet,
     for de skal se Gud.
          
     Salige er de som skaper fred,
     for de skal kalles Guds barn.
          
     Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
      for himmelriket er deres.

 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Dagens tekst kalles Saligprisningene. Den har trøstet millioner av lesere gjennom tidene. For salighet er ikke bare en himmelsk tilstand, det er en tilstand som gis nå. Nå, når du tørster etter rettferdighet, når du arbeider for fred, når du er barmhjertig, så regnes du som salig.

Dette har inspirert troende gjennom alle tider til å motsi urett og arbeide for de undertrykte og de fattige. Men de har også gitt mot til den sørgende, som opplever å ha mistet alt – da gis salighet midt i sorgen. Og for den forfulgte kristne har den gitt utholdenhet i lidelsen.

Kjenner du deg salig? Er ikke det et ord vi bruker om helgener og de store menn og kvinner som har gjort store ting for både kirke og samfunn. Jo, det er det. Men det gjelder deg like fullt. Alle som lengter etter noe mer enn seg selv og sitt, gis salighet i sin hunger!

På Allehelgensdag tenner vi lys på gravene til våre kjære. Vi leser opp navnene til alle som har gått bort siden forrige Allehelgensdag i våre kirker. En dag er det mitt og ditt navn som leses opp. Da er vi blant de hellige, de salige, de som står ved Guds trone.

Så la fortsette å kjempe den gode strid – dele sorg og gleder med hverandre, reagere på urettferdighet og undertrykkelse, fordele godene og tolerere den som mener annerledes enn oss. Vær barmhjertig og ren i hjertet – ta ikke alt i verste mening, men våg heller å bli skuffet. Da sies du salig. Gud være takk!