Om vennskap og sykdom

Søndagstanker — Søndag 22. oktober 2017

20. søndag i treenighetstiden.

Har du en god venn er du rik. Da har du en å dele liv og tanker med. Også sykdom kan bli lettere å bære når man har en å dele sin smerte med. Men mange går alene, selv med mange venner rundt seg. Vår forlegenhet hindrer oss i å dele alt.  

Tekst: Evangeliet etter Johannes kap. 11, 1-5

En mann som het Lasarus, var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Marta bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lasarus, som lå syk, var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa: «Herre, han som du er så glad i, er syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han: «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds Sønn bli herliggjort.» Jesus var glad i Marta og hennes søster og Lasarus.

Lasarus var syk. Det kan virke som om Lasarus var mye plaget med sykdom. Kanskje hadde han en kronisk sykdom, kanskje led han av en funksjonshindring. Vi vet ikke. Men det vi vet er at Jesus og de tre søsknene i Betania var gode venner. Kanskje hadde de møtt hverandre jevnlig i oppveksten på de årlige reisene for å feire påske i Jerusalem. Maria og Marta sender nå melding til Jesus om at Lasarus er syk.  Ventet de at Jesus skulle gjøre noe, eller ville de bare gi han beskjed. Det forteller ikke teksten noe om. Men vi vet at vennskapet førte til at Jesus la ut på reisen til Betania.

Jeg har mange ganger sunget sangen «Hvilken venn vi har i Jesus». Både for meg selv, men også ute i kirker, bedehus og forsamlingslokaler. Selv om språket og melodien er gammeldags, kjenner mange seg igjen i teksten og synger med. Teksten forteller noe vi alle kjenner på av og til: «Er ditt hjerte fullt av uro, tror du trengsler forestår», og den fortsetter med en oppfordring: «Jesus er den beste tilflukt, når i bønn til ham du går».

Jeg er heldig som har gode venner. Men det er ikke alt jeg deler, selv med dem. For noe er så privat, at det deler jeg kun med Jesus. Det er «å gå til ham i bønn». Da får jeg fritt og uhindret snakke meg ham om det som ligger meg på hjertet. Også om sykdom og uro for fremtiden. I det møtet kan også sykdom legges over til Gud, og jeg kan få hjelp til å bære den sorgen. Da blir selv sykdom til Guds ære, for jeg kan hvile i Guds omsorg. Og det ærer jeg Gud for.

I tilfellet Lasarus, ble hans sykdom og død, til et vitnesbyrd om at Jesus virkelig var Guds sønn. Jesus kalte Lasarus ut av graven, tilbake til livet. Det førte til at mange ble endelig overbevist om at Jesus var Frelseren. Guds sønn ble herliggjort.

Del livet ditt med Jesus. Det gjør godt. Del det med en venn, det beriker og styrker. Da ærer vi Gud.