Ja eller nei?

Søndagstanker — Søndag 29. oktober 2017
Bots og bønnedag

Tvetydighet er vanskelig å forholde seg til. Er du velkommen, eller er du ikke? Skal du gå, eller skal du bli. Når signalene er vanskelig å tyde, hva gjør man da?

Tekst: Evangeliet etter Lukas, kap. 13, 22-30

På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.  Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem: «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reist seg og lukket døren og dere blir stående utenfor og banker på og sier: ‘Herre, lukk opp for oss’, da skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra.’ Da vil dere si: ‘Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre.’ Men han skal svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett!’ Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste, bli de første, og noen som er de første, bli de siste.»

De siste skal bli de første og de første skal bli de siste! Mange husker disse Jesus-ordene og de blir brukt i mange merkelige sammenhenger. I dag leser vi dem i sin sammenheng. Og da er det et stort alvor over dem. Det handler om å få bli med inn eller bli utestengt fra Guds rike. Et stort alvor! På den annen side er Jesus den som åpner Guds rike opp for alle mennesker. Han inviterer bredt, ja, han nøder folk inn!

I vår kirke inviteres vi denne søndagen til selvransakelse og bot. Hvordan er det med meg? Står himmelriket åpent for meg? Har jeg latt troen prege mitt liv og mine handlinger? Blir jeg frelst? Like etter hører vi ordene: «Kom, for alt er gjort ferdig» når vi går til nattverd. Da står himmelriket åpent og er gjort i stand for alle. Og hva med dåpen? Er ikke det selve inngangsbilletten til Guds rike? Hva skal man tro?

Folkens, Gud er for oss alle! Ingen tvil om det! Guds rike er for alle. Ingen ønsker det mer enn Gud at vi alle stiller opp i køen og trenger oss inn! Dåpen er for alle! Nattverden er for alle, ingen skal nekte deg adgang til Herrens måltid. Et bibelvers som viser det med all tydelighet er Johannes 3, 16, «den lille bibel» som vi kaller den. «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Gud elsker verden, og dermed er både du og jeg inkludert. Festen er åpen, vi er alle invitert. Billetten er betalt av Jesus, nåden gis oss gratis!

Samtidig utfordres vi til å la troen prege oss, slik at vi ikke gjør urett. Stoler du på Jesus? Har du tillit til ham? Det er oppfølgingsspørsmålet som vi ikke kan hoppe over.

Tro er ikke noen luftige antakelser. Jesus var ikke luft og ånd. Han var i høyeste grad virkelig. Han levde, han døde, han sto opp igjen. En slik mann kan man ha tillit til. Det er tro. Jeg stoler og har tillit til mine venner. Jeg tror på dem. At de holder ord. Slik er også tro på Jesus. Jeg stoler på ham, tror at han holder ord.

Tro kommer i mange ulike porsjoner. Noen tror høyt og tydelig, andre holder troen sin for seg selv. Noen har et trosspråk, andre famler litt mer ordene når troen skal forklares. Det er helt ok. Gud er raus. Så raus at alle som tror skal få «komme inn gjennom den trange port».

I helgen kan du stille deg spørsmålet: Hvem har jeg tillit til? Er det Jesus, eller er det noen annen som har min tillit i møte med det endelige?