Klar for uvær?

Søndagstanker – Søndag 17. september 2017
15. søndag i treenighetstiden

Hele verden holdt pusten og ventet på Irmas ødeleggende krefter. Den kraftigste orkanen noensinne i Atlanterhavet, rammet land og øyer med voldsom kraft. I kjølvannet lå ødelagte samfunn og fortvilte mennesker. Hva kan stå imot slike krefter?

Tekst: Evangeliet etter Matteus kap. 7, 24-28

Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.

Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.»

Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære.

Verdens klima er i endring. Stormene blir sterkere og sterkere. Temperaturen i havet øker, og med den styrken i stormkastene. Vi må tenke nytt og begynne å konstruere sterkere bygninger i møte med ekstremværet.

Jesus sammenligner det ødeleggende uværet hus og mennesker møter med de stormer som rammer oss i livet – sykdom, fristelser, løgn, mistenksomhet, frykt, tvil og død. Hvordan skal vi klare å stå fast i møtet med livet?

Hør hva jeg sier, sier Jesus, gjør som jeg sier, så vil du stå fast!

Men hva er det Jesus sier? Mange mennesker kjenner til Jesus, men ofte kun gjennom andres omtale. Da blir kjennskapen overfladisk og farget av andres meninger og standpunkt. Hvis du kun har hørt negative ord om Jesus, har du da en korrekt forståelse av ham? Ingen blir glad i musikk uten å lytte. Hvordan kan du si at du ikke liker klassisk musikk uten noensinne å ha lyttet til det? På samme måte må du lese hva Jesus selv sier for å kunne stole på hans ord og bygge ditt liv på dem.

Dagens tekst er avslutningen på Bergprekenen i Matteusevangeliet. Av mange sett på som viktigste talen i verden gjennom tidene. Les den! Lytt til den! Kanskje du får et annet bilde av Jesus enn det du har fra før. Er hans ord verdt å lytte til. Kan de gi deg et sterkere fundament i livet enn det du har nå?

For det er ikke bare været som blir verre. Klimaet mellom mennesker blir gradvis kaldere. Meningsforskjeller søkes løst ved bomber og terror. Religiøs tilhørighet blir sett på som truende av mange. Jøder frykter som sin sikkerhet i Europa, kristne blir forfulgt i mange land og en aggresiv nyateisme ser på troende mennesker som idioter. Klimaet hardner til. Midt i dette sier Jesus: «Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, tilgi, velsign, alt dere vil at andre skal gjøre for dere, det skal også dere mot dem!»

Det er noe annet enn hat og frykt. Det er fast grunn å bygge et liv på!