Er du lykkelig og rik?

Søndagstanker — Søndag 2. juli 2017
4. søndag i treenighetstiden

Norge er på en god sjetteplass blant verdens rikeste land. Målt i kroner og øre ligger vi godt an. I tillegg er Norge kåret til verdens lykkeligste land i 2017. Kjenner du deg igjen? Er du rik? Er du lykkelig? Hvor rik du er avhengig av hvem du sammenligner du deg med. Og din lykke er ikke nødvendigvis den samme som nasjonal lykke.

Tekst: Evangeliet etter Markus kap. 10,17-27

Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa: «Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye.

Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene: «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike!» Disiplene ble forferdet over ordene hans. Men Jesus tok igjen til orde og sa: «Barn, hvor vanskelig det er *for dem som stoler på rikdom,• å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.»

Noen ganger sier folk til meg at vi har det for bra i Norge. Da svarer jeg: Det er bedre å være rik og frisk enn fattig og syk! Jo, vi har det bra, men det betyr jo ikke at vi skal ønske oss det annerledes. Jeg har møtt mange nok fattige mennesker, at jeg er svært glad for å bo i Norge med alle de goder det medfører.

At vi har det godt i Norge, gjør oss også i stand til å gjøre godt mot andre. Det er en velsignelse. Det dreier seg om hvordan vi forholder oss til de goder vi har og hvordan de påvirker oss. Norge har en raus bistandspolitikk. Det er bra. Selvsagt kan det gjøres mer, men vi bidrar godt på mange områder. Og svært mange mennesker i Norge deler sin velstand med andre. Vi gir penger og tid til organisasjoner som hjelper mennesker gjennom fjernadopsjon av barn og familier, mikrokreditt, åndelig og humanitær bistand.

Ordene fra Jesus om kamelen og nåløyet treffer oss allikevel med stor tyngde. For rikdom, eller hang etter rikdom kan gi alvorlige konsekvenser. Vi kan totalt miste fokus på hva som er rett, i kampen for å få mer.  Hvis det viktigste i livet blir sentrert rundt det å eie, ha, få tak i, bruke og kjøpe, mister vi noe av vår menneskelighet. Vi er skapt til samfunn med hverandre. Ikke til å være selvgode egoister.

Derfor roper dagens tekst er varsko til oss alle, enten vi er kirkefolk eller ikke. For rikdom har en egen evne til å krype inn under huden på oss.  Og vi klarer nesten ikke å se det selv. En tigger blir en ubehagelig påminning om at ikke alle har det så godt, og vi forbyr tigging. Arbeidsinnvandrere kommer til oss for å tjene gode norske lønninger, vi gir de lavest mulig lønn og mange blir kynisk utnyttet. Vi reiser rundt i verden og lever godt på andres lave lønninger. Vi kjøper klær sydd av kvinner som sliter under «slavekontrakter» i Burmas tekstilindustrien.

Det ropes et varsko! Du kan leve moralsk og godt, men hvis stoler mer du på dine penger fremfor Gud, har du mistet fokus og er på feil vei.

Jesus fikk den rike mannen kjær, står det. Derfor advarer han. Jesus bryr seg om den rike. Det er godt nytt for oss. Og han tilbyr nåde der vi kommer til kort. For Gud er det umulige mulig. Den rike kan bli frelst. Men vi skal ikke slå oss til ro med det. Har du penger til overs, eller kan du unnvære noe, gi til den som ikke har. Sett av penger til misjon, bistand, mikrokreditt og hjelp mennesker som lider nød. Da vil du oppleve gleden av pengene på en helt annen måte enn å bruke de på deg selv. Vi er skapt til samfunn med hverandre – det handler ikke om å være rikest når du dør!