Å bli satt fri!

Søndagstanker — Søndag 19. mars 2017
3. søndag i fastetiden

Midt på stortorvet i den tyske byen Wittenberg, står det en statue av Martin Luther. Han står med en oppslått bibel i sin venstre hånd. Den høyre hånden peker på Bibelens ord. Under statuen står det: Tro på Evangeliet!

Martin Luther, opphavsmannen til den lutherske kirke, var bundet og fri på en og samme tid. Han var en bibellærer, og Skriftens ord var hans rettesnor i livet. Ut fra hva Bibelen lærte, protesterte han på feiltolkninger og usunn praksis i den romersk-katolske kirken. Hans bundethet til Skriften satte han fri til å tjene Gud og mennesker på en ny måte.

I vår tekst i dag, kjemper Jesus mot motstandere som bruker et åndelig maktspråk for å sverte hans tjeneste. De tillegger han motiver av grøvste sort. Han svarer kontant tilbake og avviser anklagene. Er det ikke godt det han gjør? Hvordan kan det være fra den onde!

Tekst: Evangeliet etter Lukas kap 11, 14-28

En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem:

«Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut. Men hvis det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.

Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier, være i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våpnene som han satte sin lit til, og fordeler byttet. Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer.

Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot.’ Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.»

Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet.» Men Jesus svarte: «Si heller: ‘Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.’»

Religiøst maktmisbruk er farlig. Og religiøse maktmennesker skal man vokte seg mot. Ordene Jesus sa, «Den som ikke er med meg, er mot meg», brukes som gift i maktmenneskers munn. Når noen ikke er enig, så kan disse ordene tas i til egen inntekt for å stilne meningsmotstandere. Da er det viktig å kjenne sin Bibel og ikke la andre overkjøre deg.  Da er det viktig å lese fortellingene i sin helhet, og heller i stemme med Jesus som også sier: Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.

Dette kjennetegnet Luthers reformasjon. Bibelstudier, god kunnskap, sammenheng, mot til å se hva som er kjerne og hva som er skall. Derfor oversatte også Luther Bibelen til et moderne og folkelig tysk, slik at alle som ville lese selv, skulle få anledning til det. Det førte til en frigjøringsbevegelse i kirken som i dag har spredt seg over hele jorden.  I år feires dette i Wittenberg – reformasjonen er 500 år!

En viktig sak i dagens tekst: Når et menneske blir satt fri fra det onde, må det fylle sitt indre med det gode. På den måten forhindres det onde fra å komme igjen.  En rusmisbruker må holde seg edru, men også få andre stimuli som holder rusen borte. Mening, fellesskap, jobb, deltakelse. Den som legger hatet vekk, må få kjærlighet slik at hatet ikke lenger kan vokse.  Den som får troen, må gi den næring, slik at livets bekymringer ikke kveler troen. Når livet snur, må man også legge vekk det gamle og gi seg selv en ny start.

Gud gjør deg fri, ved at du binder deg til Kristus. Troens paradoks og redning.