Duen i kirken

Søndag 15. januar 2017 — 2. søndag i åpenbaringstiden

Det tok en stund før jeg så den, duen i kirken. Den står på tverrbjelken over koret i kirken. Under duen står det «Herrens ord bliver evinnelig». Der står den og følger med på hver en dåp i Bjørkelangen kirke. 

Tekst: Evangeliet etter Matteus kap. 3, 13-17

Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

Nå ser jeg duer i nær sagt alle kirker jeg besøker. Også i min tjenestekirke, Aurskog, finner jeg duen i et glassmaleri i koret. Rundt den står det «I skulde anamme Den Hellige Ånd».  Ånden og duen knyttes sammen, og dagens bibeltekst forklarer hvorfor. Siden har duen blitt et bilde på Guds ånd.

Ånd og dåp henger uløselig sammen. Denne merkelige skikk vi har i kirken; å øse vann i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn over barn, unge og voksne, er tillagt mektige krefter. Det som kan se så enkelt og liketil ut, forandrer liv. Det døpte mennesket blir gitt et nytt liv, sier presten. Ikke mindre enn det! Et nytt liv, knyttet til Jesus.

Dåpen er et kjennetegn på det kristne mennesket. Handlingen følger deg gjennom hele livet. Du kan ikke udøpes. Dåpen er et identitetsmerke.

Og på din dåpsdag ble du tegnet med et kors. Denne usynlige tatovering følger deg gjennom hele livet. Blekket fornyes hver gang presten tegner et velsignelseskors over deg ved gudstjenestens avslutning. Mine konfirmanter lærer å tegne korsets tegn over seg selv, for å stadig «fylle blekk på den usynlige tatoveringen». Korset viser hvor de hører til og gir identitet til søkende ungdommer.

Noen mennesker går med kors rundt halsen. Andre har det tatovert på underarmen.  Korset forteller hvem du hører til, ikke hvem du tar avstand fra.