La oss lyse opp «the Dark Room»

Søndagstanker — Søndag 27. november 2016
1. søndag i advent

Det gjør fysisk vondt å høre om hvordan barn blir misbrukt i vårt land. Politiet gjør det de kan for å stanse overgrep, oppspore og sikre både overgripere og ofre. La oss bruke adventstiden til å tenne lys slik at mørkets gjerninger blir avslørt og stanset. 

Lys i mørket

Tekst: Paulus brev til Romerne 13, 11-12/Evangeliet etter Matteus 21, 1-11

Dessuten vet dere hvilken tid det nå er: Timen er kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Natten er snart slutt, og dagen er nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning.

Det er krisetid. Mens de aller fleste av oss har levd rolige liv, har mørkets gjerninger fått utfolde seg midt i blant oss. Under en flott og polert overflate har mørket fått leve uforstyrret.  Den tiden er nå over. Vi trenger å våkne opp og kle oss i lyset.

Adventtiden er en tid til omvendelse, anger og bot. En tid til forberedelse, slik at vi er klare til å ta i mot Frelseren. Og det gjør man ikke med skitne hender!

Vi får nå en måned på oss til å se inn i oss selv, til å kjenne på hvem vi egentlig er, hva slags land vi ønsker å leve i. Slik at vi kan gjøre oss i stand til å ta i mot den Hellige.

Se, din konge kommer til deg,
ydmyk er han og rir på et esel
og på trekkdyrets fole.

Frelseren er på vei. Han er ydmyk, men hellig. Et menneske, men også Gud. Hvordan skal vi ta imot Ham? En gang la man kapper på veien, viftet med palmeblader og sang:

Hosianna, Davids sønn!
Velsignet er han som kommer i Herrens navn!
Hosianna i det høyeste!

Jeg er spent på hvordan vi vil ta i mot ham i Norge denne julen.  Vi trenger å vende om. Et misbrukt barn er et for mye. Den lilla adventfargen er en botsfarge. Den lilla tiden er tiden for å avsløre mørkrets gjerninger og vende oss mot lyset – mot Jesus. Det er på tide å ta grep i våre egne liv og for det landet vi lever i.

Min oppfordring til alle mine lesere er:

La oss tenne adventslys i våre vinduer som et tegn på at vi forkaster virksomheten i det mørke rom.
La oss tenne adventslys og be til Gud om trygghet for barn og unge i det landet vi bor i.
La oss tenne adventslys og be Gud om tilgivelse for at vi har latt mørkets gjerninger få utfolde seg midt i blant oss.
La oss tenne adventslys for alle som er misbrukt og for alle som kjemper for rettferd.

Mørket må vike for lyset. Når mange nok sier i fra, vil det kunne redde noen. Si ifra!