Du er kalt til frihet – nådens frihet

Søndag 20. desember 2016 — Domssøndagen

Som meddommer i Eidsivating lagmannsrett har jeg fått en innsikt i jussens kompliserte liv. Det som tilsynelatende er enkelt å bedømme når man står utenfor, er ikke så enkelt når vitner, forulempende og tiltalte gir sine versjoner av saken. Alle tilgjengelige fakta skal på bordet, og så skal man gi sin dom.

nattverd

Tekst: Evangeliet etter Johannes kap. 9, 39-41

Da sa Jesus: «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde.» Noen av fariseerne som sto der, hørte dette og sa til ham: «Kanskje vi også er blinde?» Jesus svarte: «Var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere: ‘Vi ser!’ Derfor blir deres synd stående.»

Det er aldri enkelt å være meddommer og gi en dom over et annet menneske. Jeg er glad jeg ikke er alene om det ansvaret og jeg er meget imponert over måten fagdommere, forsvarere og aktorat behandler mennesker som er dømt ansvarlige for alvorlig kriminalitet. Vi har en stor respekt for enkeltmennesket i Norge. Det skal vi være stolte av.

Som kristen, som kateket og kirkelig ansatt, er det ikke min sak å dømme mennesker. Jeg har ingen oppgave som meddommer i kirken. I kirkens tjeneste står jeg på forsvarets side og løfter frem det enkelte menneske foran Gud.  I løpet av mitt liv har jeg båret frem tusenvis av mennesker foran Guds trone og bedt om Guds nåde og tilgivelse. Gjennom forbønn, nattverd, dåp, tekster og prekener, gjennom tilstedeværelse, samtaler og bønn, har jeg bedt Gud om å se i nåde til oss alle. Aldri noe annet. Gjør jeg det, har jeg ikke noe i kirken å gjøre lenger.

Dommen over verden er gitt. Derfor kom Jesus for å gi oss et alternativ. En vei ut til frihet. Han la alle fakta på bordet – og til Pilatus forklarte han sitt oppdrag: «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» En røst kaller oss ut fra selvopptatthet og egoisme til nådens frihet! Veien til frihet skapes ikke ved å stenge Gud ute, den kommer når vi tar åpner oss opp for Guds nåde.