Om jeg er liten eller stor er det best for meg på jord…

Søndagstanker — Søndag 2. oktober 2016

Søndag runget sangen gjennom bedehuset på Bjørkelangen. Små og store sang: «Om jeg er liten eller stor, er det best for meg på jord å høre Jesus til!» Lørdag hadde jeg 26 niåringer med meg til Urskog fort. Vi var friluftagenter og lærte om å ta vare på naturen. I gudstjenesten, i det gamle ammunisjonslageret, sang vi: «Jesus, Guds sønn, død på et kors, for alle for oss, lever i dag! Ja, han er her, ja, han er her, Herren vår Gud vil vi takke.» Store øyeblikk!

Sri Lanka

Tekst: Evangeliet etter Matteus 18, 1-11

Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.

Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp.

Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må komme, men ve det mennesket som de kommer fra!

Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå lemlestet eller halt inn til livet enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild. Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt. Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne.

Midt i vår moderne tid lever troen på Kristus blant mennesker i alle aldre og i alle land. Det fikk vi gledelig erfare på bedehuset søndag. Et ungdomsteam fra Normisjon fortalte fra sin reise til et hjem for psykisk og fysisk utviklingshemmede barn i Nepal. Disse barna, som det nepalesiske samfunnet betraktet som en skam og gjemte unna, blomstret på senteret de hvor de bodde. Troen på Gud bandt barn, personale og team sammen. Ingen er en skam, ingen er verdiløs, fikk de høre om og om igjen. Tvert i mot – du er verdifull og skal få leve ut ditt potensiale. Misjon på sitt beste – å gi menneskeverdet tilbake til mennesker som blir tråkket på.

Her hjemme driver jeg, og mange med meg, også misjon. Vi formidler til våre barn og unge at de er verdifulle. At ingen av dem er tilfeldige og uønsket, men er skapt med en hensikt og et formål. Vi gjør det for at de skal få kjenne fast grunn under beina og stå støtt i møte med livet. Og måten vi gjør det på er ved å lære dem å kjenne Jesus – barnas venn!

Han, stikk i strid med sin samtid, løftet barnet opp som den største. Ikke familiefaren, ikke svigermoren eller den rikeste. Nei, barnet var den fremste og dermed den som skulle få mest oppmerksomhet og støtte. Og så legger han til, helt uten omsvøp: Ve det menneske som lokker et barn som tror på meg til fall.

Hva betyr det å lokke et barn «som tror på meg» til fall? En trygg barnetro gir trygghet for livet. Ved å fortelle barnet at Gud ikke finnes, river du troen vekk fra det. På den måten tar du noe helt grunnleggende vekk fra barnet. Det barnet lærer eller avlærer i ung alder, blir en sterk del av barnets identitet. Derfor omgås vi våre barn med forstand og varsomhet.

En utrygg barnetro derimot, gir sjelden barnet et godt forhold til troen i voksen alder. Hvis det er frykt eller pekefinger-moral og skamfølelse påført av uforstandige kristne som har ført barnet til en tro på Gud, er et opprør mot troen helt på sin plass. Ja, faktisk helt nødvendig for å kunne finne et positivt gudsbilde. En sunn gudstro vokser ut av glede, ikke ut av frykt. Ikke fra angst, men fra kjærlighet.

Jesus beskyttet barnet mot voksnes arroganse og misbruk. Barnets tillit skal ikke misbrukes. Voksnes misbruk av barn, enten fysisk eller psykisk, skal vi avkle og forkaste med den samme avsky. Igjen taler Jesus i tilspissede absolutter: «Riv heller øyet ut av deg, enn å la deg falle for den slags fristelsen. Den som ødelegger et ungt liv, kan ødelegge det for livet. Ikke gjør det!» I våre dager med pornografi tilgjengelig bare noen tastetrykk unna, er det en betimelig advarsel. Men like mye går advarselen til den som påvirker barn. Og det gjør vi alle, enten direkte eller indirekte. Forsiktig – barn leker! står det på veiskiltene. Det må stå overalt hvor barn og voksne møtes.