Kjærlighetens udødelige kraft

Søndag 28. august 2016 — 15. søndag i treenighetstiden

En forfatter som har lest Bibelen grundig, er J. K. Rowling, forfatteren av Harry Potter-bøkene. Særlig må hun ha satt seg godt inn i Jesu ord om kjærlighet og Paulus’ høysang til kjærligheten. Den som er elsket, har den sterkeste kraft på sin side!

hjerte

Tekst: Evangeliet etter Johannes 15, 9-12.

Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.

Når den onde Voldemort prøver å drepe barnet Harry Potter, slår det feil. Kjærligheten som beskytter Harry er så sterk, at Voldemort selv blir tilintetgjort. Rowling kan sin bibel. Også den engelske forfatteren C.S. Lewis kjente disse tekstene til bunns. I Narnia-serien, står løven Aslan opp fra de døde, i kjærlighetens kraft, og beseirer ondskapen.

Kjærligheten er sterkere enn døden og sterkere enn dødskreftene. Allikevel kan den virke skjør og sårbar og flyktig. Men kjærlighet er ikke er en flyktig følelse. Det er konkret og håndfast. Kjærlighet er drivkraften til de gode handlinger. Kjærligheten er den kilden hvor vi henter vårt trass mot det onde, utholdenhet når livet er tungt, vilje når motviljen er stor.

Jag etter kjærligheten, sier apostelen Paulus. Han beskriver kjærligheten som større enn både tro og håp. Troen flytter fjell, håp får mennesker til å holde ut det uutholdelige, men kjærligheten er enda sterkere. Derfor skal vi søke den.

«All You Need Is Love», sang Beatles i 1967. Uten å helgenerklære Lennon&McCartney, så er de inne på noe helt vesentlig. Når vi skal leve som kristne mennesker, er vårt forbilde Jesus. Han elsket oss, helt til døden tok han. Men selv døden slukket ikke hans kjærlighet, den brakte ham tilbake til livet. Det er Guds kjærlighet vi skal spre videre ved å være medmennesker. Ved å elske, ikke dømme, med Jesus som vårt forbilde.