Fred gjennom alt

Søndag 15. mai 2016 — Pinsedag

I min giftering er min kones navn og Joh. 14,27 inngravert. Bibelverset det viser til handler om en fred som er større enn all uro vi møter og lager oss. En fredsgave fra Gud. Det kan være godt å bli minnet på når livet krever mer enn det jeg synes jeg kan gi.  

fred

Tekst: Evangeliet etter Johannes kap. 14, 23-29

Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

Pinsedag er en festdag i vår kirke, og en helligdag i vår kristne kalender. Samtidig havner den lett i skyggen av jul og påske. Jul og påske handler om hendelser som er lette å huske. Pinsen derimot handler om nåtid, fortid og fremtid på en gang. Den handler om troen, om livet og om håpet. Store ting, som kan bli litt overveldende. Kort sagt kan vi si det slik: Uten julen, ingen frelser og bror blant oss. Uten Jesu oppstandelse, ingen seier over dødskreftene og håp for evigheten. Uten pinsen, ingen tro på noe av dette. Selve pinsehendelsen kan du lese om i Apostlenes gjerninger kap. 2 i Bibelen.

Gjennom Den hellige ånd er Gud og Jesus til stede i våre liv – alltid. På samme måte som vi bærer minnene med oss, er Ånden med oss. Minnene veier ingenting, de kan ikke måles, de kan ikke bevises. Ånden synes ikke, kan ikke måles, men er til stede for å minne oss om vår frelser og det han har gjort for oss. Den visker til vårt urolige sinn at vi er elsket, at vi er skapt og ønsket, at vi aldri er alene, og at Gud alltid hører oss når vi ber. Det er Åndens oppgave – å gi oss minnene tilbake når våre åndelige minner tørker ut. Å minne oss om at vi er Guds barn gjennom dåpens nåde. Slik er Ånden en kilde til fred, midt opp i våre knusktørre rasjonelle -og i blant, kaotiske liv. I dag visker den til deg: La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet – min fred gir jeg dere, ikke den fred verden gir!