Å låse opp fastlåste tanker og forestillinger

Søndag 29. mai 2016 — 2. søndag i treenighetstiden

Iblant blir jeg så forundret når jeg hører mennesker uttale seg. «Vet han ikke bedre», tenker jeg, «forstår du ikke det, det som er så åpenbart!». Da sier min kone: «Du må ikke forvente at folk forstår og tenker likt som deg.» Igjen og igjen går jeg i den fellen.

Renè Magritte - "Dette er ikke en pipe"

Renè Magritte – «Dette er ikke en pipe.»

Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’ Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.» «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus.  Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, som er i himmelen.

I dagens tekst hører vi om Nikodemus som ikke forstår hva det betyr å bli født på ny. Han tenker helt bokstavelig, og dermed blir det helt feil. Noen forstår ikke når man snakker i overført betydning.

Jeg var i Sri Lanka sammen med en god venn. Der oppdaget vi at singalesere ikke forstod når vi spøkte med dem. Noen forstår ikke ironi.

Å fortelle evangeliet om Jesus til barn og ungdom er en spennende jobb. Men hvordan skal man gjøre det når barna aldri har snakket om Gud hjemme? De forstår ikke et religiøst språk.

Jesus utfordret sin samtids tilvante forestillinger i språk og handlinger. Han bruker overført betydning, han bruker ironi, han bruker et religiøst språk som hos noen vekker rasende reaksjoner. Han fikk mennesker til å tenke nytt, til å omfavne det ufattelige, til å se og forstå noe annet.

2016-05-29

Jeg liker å tro at jeg er åpen og fordomsfri. At jeg er i stand til å gripe nye tanker og ideer som kan berike mitt liv og mitt arbeid. Så går jeg i fellen hele tiden med å reagere når andre bruker et språk jeg ikke forstår, eller ikke forstår det jeg skjønner så godt.

Å bli utfordret til å tenke nytt og låse opp fastlåste tanker og forestillinger kan gjøre vondt uten at det er vondt ment. Det kan være vondt fordi jeg må tenke annerledes, forstå på en annen måte, danne nye holdninger. Det koster, men beriker også.

Jeg tror at vi alle er låst fast i holdninger, forestillinger og fordommer. Å tro at vi er frie og ubundne er en sterk overdrivelse. Her er det ingen forskjell på folk, uansett hvem vi er.

Men Jesus sier at det er en vei mot frihet. Guds ånd kan skape noe nytt ut av det gamle. Det er gode nyheter for deg som vil gå veien mot et friere liv. Der vi er bundet, er Ånden fri.