Hvorfor har vi så vanskelig for å tro?

6. mars 2016 — 4. søndag i fastetiden

Nær hundre og tyve tusen nordmenn har sett dokumentarfilmen om Snåsamannen. Jeg er en av dem. Jeg har sett med våre egne øyne hvordan mennesker blir helbredet. Der og da! Allikevel nekter mange å tro.  Well, it’s the same old story!

Foto: Bjarne Thune

Foto: Bjarne Thune

Tekst: Evangeliet etter Lukas kap. 6, 24-36

Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.»

Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» «Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise.»  Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.

Men jeg har sagt dere: Enda dere har sett meg, tror dere ikke.

– Det er helt forunderlig at veldig kompetente vitenskapsmenn er så forstokkede og dogmatiske at de ikke tar fakta innover seg. Joralf Gjerstad har satt hele foreningen Skepsis i forlegenhet. De har ingen alternativ forklaring. Det sier advokat Cato Schiøtz i en meget skarp forsvarstale for Joralf Gjerstads synske evner. (Dagbladet på nett) Det samme kan sies om hans evner til å hjelpe mennesker med fysiske og psykiske plager. Det anslås av nær femti tusen mennesker har søkt hjelp av Snåsamannen. Hvor mange av disse som har fått endret sine liv, vet vi ikke. Men at det har skjedd, vet vi.  I stedet for å glede seg over de som blir hjulpet, ropes det på mer kritiske reportasjer, undersøkelser og laboratorieforsøk, som om Snåsamannen er en laboratorierotte man kan gjøre hva man vil med.

Tusenvis av mennesker fulgte Jesus på hans vei gjennom Israel. Når han mettet flere tusen mennesker med noen få brød og fisk, skrek forsamlingen etter mer. «Herre, gi oss alltid dette brødet» ropte folket og ville har mer av samme slag. Når Jesus nektet dem det og presiserer at han er livets brød, at det er han de skal tro på for å bli mettet med evig liv, forlater mange ham. De ville ikke tro, selv om underet hadde skjedd rett foran deres egne øyne.

Sitat Bjørn Skogstad

Hvorfor har vi så vanskelig for å tro på det utrolige? Er det en sunn skepsis som redder oss fra å bli misbrukt? Eller er vår skepsis vår største fiende? Gjerstad er åpen på hva troen på Gud betyr for ham. Han er også åpen på at det han formidler med sine hender ikke er fra ham selv. Og hvis det ikke er fra ham selv, kan det være fra…Gud? Er det derfor så mange ikke vil tro? Fordi de har avskrevet til og med tanken om Gud?

En hardbarket ateist jeg er meget glad i, kom i helgen med en overraskende erkjennelse. Vi hadde snakket om de ørsmå detaljene i universet som muliggjør livet på vår klode. Er de bare en tilfeldighet, alle disse hårfine variablene, eller er det en Skaper bak det hele? Ateisten sa: Jeg må innrømme at det kanskje er en Gud! Det var en modig erkjennelse. La oss våge å åpne opp for det vi ser rundt oss i stedet for å gjemme oss i dogmatiske og irrasjonelle rasjonelle skyttergraver.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *