En levende død, overdådig sløsing og en omstridt predikant på tur

Søndag 20. mars 2016 – Palmesøndag

Det var litt av et følge som kom til byen. Lasarus, han som alle visste var død. Jesus, som vekket Lasarus opp til livet og Maria, som brukte en årslønn på et blunk! Folket jublet og fulgte spent med! Hva kom nå?

palmegren

Tekst: Evangeliet etter Johannes kap. 12,1-13

Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham: «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa: «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.»

Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lasarus, som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lasarus også. For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem.  Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte:

           Hosianna!
           Velsignet er han som kommer
           i Herrens navn,
           Israels konge!

Palmesøndag har navnet sitt etter palmegreinene folket viftet med da Jesus red inn i Jerusalem. Dagen danner opptakten til påskeuken. Det er vanlig å lage opptog i våre kirker, hvor vi vifter med greiner av mer lokal flora.

Opptakten til den første palmesøndag var dramatisk. Jesus var allerede truet på livet. Nå blir også Lasarus planlagt drept.  Lasarus var godt kjent og hans død var på alles lepper. Nå står han levende foran dem, underet lar seg ikke benekte. Drapet på den levende døde blir planlagt. Hans søster Maria har nettopp brukt en årslønn på å salve Jesus. Importert nardussalve med en verdi av 300 denarer tilsvarte en årslønn for en vanlig arbeider. Et ufattelig sløseri! Men de tre søsknene Maria, Marta og Lasarus la ingenting imellom i sin hengivenhet til Jesus.

Folket været at noe var på gang. Slike hendelser skjedde ikke uten grunn. Her måtte det være noe utenom det vanlige. Ryktene løp foran Jesus, palmegreiner ble kuttet, sangen runget, man hilste Jesus velkommen til byen. Sangen runget som om det var den nye kongen som kom!

Det er spennende å lese om det politiske spillet som utspant seg rundt Jesu person. Jerusalem var et politisk og religiøst vepsebol. House of Cards er enkelt å følge i forhold. Men det bunnet til syvende og sist ut i Jesus. Det er reaksjonen på hans liv og forkynnelse som vekker folket, som så presser øverstepresten, som igjen bruker det politiske og militære apparatet for å nøytralisere ham.

Jesus lokker det beste, men også det verste frem i mennesker. Det ser vi tydelig i fortellingene vi finner i de fire evangeliene i Bibelen. Hengivenhet, hat, undring, vantro, aksept og forkastelse. Han må ha hatt en underlig virkning på mennesker. Festen i Betania, jubelen ved Jerusalems porter, og en pengegrisk disippel innleder påskens drama. Følg med! Fortsettelse følger…..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *