Har Gud virkelig all makt?

28. februar 2016 — 3. søndag i fastetiden

Hvorfor griper ikke Gud inn og stanser krig og terrorisme? Er Gud virkelig allmektig, slik vi sier det i trosbekjennelsen. Har Jesus «all makt i himmelen og på jorden»?

Tommy og Tigern

Tekst: Evangeliet etter Lukas kap. 22, 28-34

Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg, for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer.

Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre!» Peter sa: «Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og i død.» Men Jesus svarte: «Jeg sier deg, Peter: Før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg.» 

Jesus sier til sine venner at «Satan har krevd å få sikte dere som hvete!» Satan betyr motstanderen eller anklageren.  Hvorfor skulle Satan få lov til å teste ut Jesu venner? Dette er ikke den eneste fortellingen i Bibelen hvor Guds motstander anklager og frister mennesker i Guds påsyn. Jesus selv ble fristet av Satan før han begynte sin treårige rundreise i Israel. Hva er dette for noe?

Bare så det er sagt. Jo, jeg tror Gud er allmektig. Og ja, jeg tror på hva Jesus sier. Men jeg tror også at både du og jeg er ansvarlige for våre egne handlinger. Slik jeg forstår Bibelens Gud, er Gud ingen marionettmester som styrer oss med usynlige tråder. Da hadde verden vært bare god, slik Gud er god. En ond kraft synes også å være tilstede, som drar oss i feil retning.

Peter, og vi med ham er fulle av gode intensjoner.  Vi vil så gjerne gjøre godt, gjøre rett. Ja, helt til døden vil vi følge våre høye idealer. Det er flott at menneskets vilje kan være så ren, så god, så fast. Det forteller meg at mennesket kan det gode.

Sitat Bjørn SkogstadGud vet vi så gjerne vil. Jesus visste at Peter hadde de beste intensjoner. Men i møte med angsten og frykten for sin egen sikkerhet, så Jesus at Peter ville vike unna. Noe han også gjorde. Men det forhindret ikke Jesus å ha tro på Peter. Han visste Peter ville vende om, komme tilbake på sporet og gjøre godt igjen.

Kan det være slik at Gud, den allmektige, begrenser sin makt over oss? På den måten gir Gud oss en fri vilje, slik en far og mor gir sitt barn frihet til å velge sitt eget liv. Slik gir Gud oss et spillerom for vår kreativitet, våre evner, våre drømmer og visjoner. Men med det følger også at vi må vi bære konsekvensene av hvordan vi bruker og iverksetter vår kreativitet, våre evner, drømmer og visjoner. Konsekvensene av disse valgene kan være fantastiske, men også smertefulle og dødelige.

Jeg tror Faderen, Sønnen og Ånden er aktiv i vår verden, i våre liv, i våre menigheter. Selv etter fatale feilvalg gir Gud oss mulighet til å vende om og velge rett igjen. Vi går i Peters fotspor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *