Virkelig!!

Søndag 17. januar 2016 — 3. søndag i åpenbaringstiden

De to guttene stanset folk på gata og leste vers fra Koranen for dem. Det var tekster om harde bud og grusomme straffer. Folk var sjokkert. Men så tok de av omslaget fra boka, og det viste seg å være Bibelen de hadde lest fra. Igjen var folk sjokkert. Sto det virkelig i Bibelen? Tror vi kristne på sånt?

Tekst: Evangeliet etter Johannes kap. 1, 15-18

2016-01-17

Det var i desember de nederlandske gutta gjorde dette eksperimentet. Også i USA ble forsøket kopiert med samme resultat. Folk var sjokkert at det fantes slike tekster i Bibelen. Millioner har sett og lest om dette på nettet. Hva har dette med dagens tekst å gjøre?

Jo, følg med nå. Det jeg skriver videre, gir deg en tolkningsnøkkel som er viktig å forstå for å ikke bli overrumplet av slike «sannheter» gutta fra Nederland gav oss.

Tekstene gutta leste fra var fra Det gamle testamentet. I Det gamle testamentet finner vi lovtekster (Loven) som ble praktisert i et samfunn for 3000 år siden. De eldste skriver seg tilbake fra Moses og utvandringen fra Egypt i årene rundt 1250-1210 f. Kr. Dette er skriftlige lovtekster for et teokratisk jødisk samfunn som gradvis ble etablert i Israel, men vi i Norge fremdeles befant oss i overgangen fra stein til bronsealder. Reglene var mange, straffene var harde. Islam og jødedom har mye til felles. Koranen, som var lovboken til oppbyggingen av et teokratisk muslimsk samfunn på den arabiske halvøy på 600-tallet, har brakt mange av dens tids lover videre. Koranen forstås som absolutt og uforanderlig av de muslimske troende og derfor bringes lovene videre til vår tid.

Men det har ikke kristendommen gjort. Hvorfor ikke?

Fordi kristendommens sentrum ikke er loven som ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten som kom ved Jesus Kristus!

Et tilfeldig oppslag i Det gamle testamentet kan være sjokkerende å lese. På samme måte som norske lover fra norrøn tid. Derfor er det viktig å vite at den kristne tro kirken formidler ikke har sitt sentrum i eldgamle straffelover, men i Kristus.

I Jesus Kristus er fokuset et annet sted enn på straffer, regler og etikk ment for å holde et samfunn bestående. Når nåden og sannheten er i fokus, må det få følger for troens innhold. Den kristne tro er grenseoverskridende. Den får innpass overalt, i alle samfunn, til alle mennesker, til alle tider. Den er universell. Dens fokus er ikke å bygge samfunn på et gitt sett med lover, men å bygge mennesker som får og gir nåde, tilgivelse, kjærlighet og medmenneskelighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *