Vi skal elske vår neste, om nødvendig også med ord

Søndag 13. desember 2015 — 3. søndag i adventstiden

Hva gjør deg troverdig? Det du sier eller det du gjør? Hvis du ikke følger opp ord med handling, har du liten eller ingen troverdighet. Når ord og handling derimot forteller det samme,  forandres liv!

soup_soap_salvation

Tekst: Evangeliet etter Johannes kap. 5, 31-36

Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitneutsagn ikke gyldig. Men det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitneutsagn om meg er sant. Dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten. Men jeg er ikke avhengig av at noe menneske vitner om meg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham.

Men jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga: de gjerningene Far har gitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far har sendt meg.

Profeten Elia var en ruvende skikkelse med sterke gjerninger i det gamle Israel. På Jesu tid var profeten Johannes den «nye Elias». Johannes er mest kjent for sitt vitnesbyrd at Jesus var Messias som skulle komme. Og da Johannes i fengsel tvilte på sine egne ord, fikk han til svar fra Jesus: Se hva jeg gjør! Det holdt for Johannes.

I dag er det ikke nok å peke på hva Jesus gjorde den gang. Ikke-religiøse mennesker forstår ikke at Jesu tegn og under, hans død og oppstandelse er relevante til deres liv. Og selv i kirken stilles det spørsmål om tekstene er korrekte, om hendelsene er reelle og om de kan ha betydning i dag. Hvis man ikke engang er sikker på om hendelsene fant sted, så er det lite inspirasjon til tro å hente i dem.

Allikevel kommer mennesker til tro på Jesus hver dag i Norge. Det skjer som et under midt i blant oss. Unge og gamle, barn og voksne, griper tak i troen på Jesus og lar den prege sine liv. Hvorfor gjør de det?

Sitat Bjørn Skogstad

Veien til tro er mangfoldig. Men ofte vokser troen frem ved at de møter mennesker som viser omsorg og kjærlighet. De viser omsorg på grunn av sin tro på Jesus. Og denne troen får utslag i konkrete handlinger som uten et ord vitner om Jesus. Når så ord og handlinger taler det samme kjærlighetens språk, skapes det tro og liv forandres. Slik vitner Jesus fortsatt med sine gjerninger. Så hvordan skal vi vinne nye mennesker for Kristus? Jo, vi skal vise at vi elsker dem, om nødvendig også med våre ord.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *