Søndagsåpent?

Søndag 9. august 2015 — 11. søndag i treenighetstiden

Hvorfor alt dette bråket om søndagsåpne butikker? Det er da så mange som allerede arbeider på søndagene – helsepersonell, prester og kateketer, politi, servitører, kokker og bønder. Hvorfor skal ikke andre ha samme mulighet?

ro_ned

Tekst: Evangeliet etter Markus kap. 2,23-28

En gang Jesus gikk langsmed kornåkrene på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Da sa fariseerne til ham: «Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Han svarte: «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød og både han og mennene hans sultet? Han gikk inn i Guds hus, den gang Abjatar var øversteprest, og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham.» Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»

Helligdagen var så viktig for den jødiske identitet, at det ble innført hundrevis av lover i hva man kunne og ikke kunne gjøre på hviledagen. Langt flere enn de opprinnelige i Bibelen, slik at man var helt sikker. Jødedommen er en lovreligion, hvor rett handling er svært viktige. Slik er ikke kristendommen. Jesus redefinerer sabbaten. Kristentroen er en frihetsreligion, hvor tro, virksom i kjærlighet, er det viktigste. Derfor trives det kristne mennesket i alle kulturer og steder. For troen på Den treenige er ikke avhengig spesielle steder eller spesielle måter å tilbe på. Ei heller av søndagsstengte butikker.

En helt annen sak er vårt fysiske og mentale behov for å hvile, koble av, restituere og oppleve. Som frivillig i Bjørkelangen Sportsforening, møter jeg barn og voksne på søndager, som spiller håndball og fotballkamper, som trener og leker sammen. Foreldre som heier på sine fra sidelinja. Som aktiv i menighet, møter jeg barn og voksne, ungdommer og eldre, på gudstjenester og leire, på menighetsfester og samlinger. Og som svømmetrener heier jeg fram barn på stevne etter stevne, ivrig assistert av foreldre og søsken. Det hadde vært trist om vi ikke kunne møtes på søndager lenger fordi foreldrene må på jobb.

2015-08-09-sitatNoen ganger må man ta et valg. Jeg velger søndagsfri for alle som har mulighet til det. Selv jobber jeg mange søndager, og kjenner hvor slitsomt det kan være. Og jeg ser hvor mange ganger jeg har mistet tid sammen med mine nærmeste. Gud måtte puste ut etter skapelsens under. Jeg trenger å puste ut etter en hektisk uke på jobb. Søndagen er en god dag å puste ut på!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *