Månedlige arkiver: juli 2015

Det store spranget

Søndag 2. august 2015 — 10. søndag i treenighetstiden

20. juli 1969 satte Neil Armstrong sin fot på månens overflate og sa: one small step for man, one giant leap for mankind. Det var et stort sprang for menneskeheten. Men det største spranget er noe vi alle kan ta, nemlig å tilgi og å bli tilgitt. Det gjør deg langt lykkeligere enn en månelanding.

mann_paa_maanen

Tekst: Evangeliet etter Matteus kap. 18, 21-35

Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?»  «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!

Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.’ Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden.

Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: ‘Betal det du skylder!’ Men den andre falt ned for ham og ba: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.’ Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden.

Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt. Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: ‘Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?’ Og herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevoktere til han hadde betalt hele gjelden.

Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.»

Gleden over månelandingen var stor. Jag var bare 5 ½ år, men jeg husker at jeg var med på noe stort. Men gjorde månelandingen menneskeheten lykkeligere?  Jeg tror ikke det. Den gav oss kunnskap, den utvidet våre grenser. Men gjorde den noen av oss til lykkeligere mennesker? Neppe. Da er helt andre ting langt viktigere. En av dem er tilgivelsens hemmelighet.

2015-08-02-sitatNår vi tilgir mennesker eller blir tilgitt av andre, blir vi lykkeligere. Det skjer noe i oss, når vi makter å tilgi mennesker som har såret oss. Hatet vi føler, tankene som ikke slipper taket og uroen i kroppen glir sakte av oss når vi tilgir.  Og den som har såret, kan endelig få lov til å la den dårlige samvittigheten stilne, den som han har brukt så mye krefter på å døyve og undertrykke. Og løgnen han har vevd seg inn i, kan endelig løsne sitt grep og han blir fri.

Et menneske som er tilgitt, og et menneske som tilgir, er lykkeligere mennesker.

Å be om unnskyldning for bagateller er lett. Når du skraper opp nabobilen på parkeringsplassen, ber du om unnskyldning og gjør opp for deg. Når du glemmer å komme på møtet hvor du er ventet, ber du om unnskyldning og kommer neste gang.

Men å tilgi den som såret deg dypt med sine vonde ord, er det lett? Nei. Er det lett å be om tilgivelse fra henne du engang dumpet etter å ha brukt hennes tillit? Nei. Å tilgi og å be om tilgivelse trenger vi Guds hjelp til. Og det gledelige er, Gud vil ingenting annet enn å hjelpe! Og Gud går selv foran med et dramatisk eksempel. Han tilgir menneskeheten for alle overtredelser mot seg selv, og oppmuntrer oss til å gå etter og tilgi hverandre. Dette er gode nyheter, dette er evangeliet! Det er frihet og liv.

Hvorfor kristen*dom*?

Søndag 26. juli 2015 – 9. søndag i treenighetstiden

Hvorfor kristendom? I England heter det «Christianity», i Tyskland «Christentum». Det fornorskede ordet «kristendom» høres ut som om det har noe med dom og domfellelse å gjøre. Dessverre! Men, heldigvis, slik er det jo ikke!

friTekst: Evangeliet etter Johannes kap. 8, 2-11

Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for.

Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden.

Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?»  Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.»

Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

Hvis du har møtt mennesker som i Guds navn har dømt deg for noe du har gjort, er det ikke kristne mennesker du har møtt. Hvis noen dømmer deg til helvetets pine for den du er, er det seg selv de dømmer. For vi mennesker har ingen guddommelig fullmakt til å dømme andre mennesker. Den eneste fullmakt vi har fått på Guds vegne er å frigjøre og tilgi!

2015-07-22Paulus, den store teologen, sier det slik: Men for meg betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller av noen menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For jeg vet ikke om noe galt jeg har gjort. Men jeg er ikke dermed frikjent, for Herren er den som dømmer meg. Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. (1. Kor.4, 3-5)

Kristendom handler ikke om dom, men om frifinnelse. For å unngå enhver misforståelse, burde vi gjøre om navnet fra kristendom til kristenfri.  Kvinnen vi nettopp har lest om hadde begått en synd. Hun hadde ikke noe å gjøre i andre menneskers ekteskap. Ingen tvil om det. Men Jesus er ikke villig til å ta opp debatten om synd og straff. Han planter en tanke i hodet på anklagerne, og lar deretter tausheten og selverkjennelsen gjøre jobben. Ingen blir stående igjen. Det skal for mye hovmod til for å hevde seg syndfri!

Kvinnen fikk gå. Ikke frifunnet, men tilgitt.

Å være en kristen er å ta imot og stole på Guds tilgivelse og nåde og så gjøre så godt man kan. Vi skal bekjempe synd, enten den befinner seg i eget liv eller i samfunnets institusjoner og strukturer, men aldri dømme. Vi skal hjelpe hverandre, ved å formane og å tale til rette, men ikke dømme! Vi skal dele nattverdens tilgivende måltid, dåpens nåde og fellesskapets trøst. Vi skal dele skriftemålets tilgivelse og frihet, men aldri dømme. Vi skal le og gråte, dele liv og erfaringer, men aldri dømme. Dommen hører Gud til. Heldigvis! Så enkelt, og så vanskelig for oss å skjønne!

Fem myror är fler än fyra elefanter

19. juli 2015 — 8. søndag i treenighetstiden

Jeg vokste opp med barnetv-programmet «Fem myror är fler än fyra elefanter».  Lurer på om Magnus, Brasse og Eva hadde lest fortellingen fra Markus om enkens gave. For den fattige enkens bittelille gave var mye større enn de rikes millioner. Hennes fem øre var mer enn fire millioner!

giverTekst: Evangeliet etter Markus kap. 12, 37b-44

Jesus sa: «David selv kaller ham herre, hvordan kan han da være Davids sønn?» Den store folkemengden lyttet gjerne til ham, og i sin undervisning sa han: «Pass dere for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i lange kapper, motta ærbødige hilsener på torget, sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom.»

Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

Forrige søndag ble vi utfordret i hvordan vi bruker vår rikdom. I dag er det fattigdom, rett fordeling og det å gi som løftes opp. Og det dreier seg om å være helhjertet!

Enken som Jesus observerte, gav noen øre i tempelkisten. Ikke rare gaven når man tenker på hvor mye penger det kostet å drive et tempel med hundrevis av ansatte, vedlikehold og drift. Men Jesus fokuserer ikke på hvor mye gaven hennes gav, men at hun gav! Hun gav til Guds arbeid og gav seg til Guds omsorg!

Jeg har jobbet med innsamling i mange år og er imponert over manges givervilje. Samtidig har jeg møtt mange som ikke gir. Årsakene til det er mange og ingen skal tvinges til å gi. Men jeg tror alle kan gi noe, enten det er av sin tid eller sine penger. Å ikke gi, gjør deg fattig.
2015-07-19-sitat«Men det er så mange behov, så mange som spør!» Ja, nettopp derfor bør man planlegge sin egen givertjeneste. Ikke gi en hundrelapp der og en hundrelapp her. Prioriter hva du gir til og hold fast på det!

I mange år har jeg gitt til alt mulig. Jeg er han som vanskelig sier nei! Nå har jeg begynt å gjøre noe med det, bl.a. ved å si nei til tilfeldige forespørsler om gaver. Jeg prøver å gi planlagt og prioriterer hva jeg gir til. Nå prioriterer jeg bibelarbeid, fattigdomsbekjempelse, fadderbarn og samfunnsutvikling, forskning og nytt menighetshus i Aurskog. Det er godt å ha en oversikt. Det gir meg bedre samvittighet, men også økt frimodighet til å strekke meg litt til.

Du som leser dette har kanskje gitt i all din tid. Flott! Hvis ikke, så er det på tide å begynne.  Finn ut hvor mye du kan gi. Begynn så å gi, enten du er ung eller gammel, under utdanning eller i arbeid. Bli med på dugnad – det er en flott givertjeneste. Jobb frivillig, og kjenn på stoltheten av å hjelpe andre. Gi av dine penger, kjenn på gleden! Er det ikke godt å være med på å forandre verden!

For mye eller for lite ødelegger

12. juli 2015 ­­—  7­. søndag i treenighetstiden

Du må være sterk hvis du har tilgang til mye penger. For penger har en egen evne til å snu opp ned på rett og sant og sunt. Og du må være sterk hvis du ikke har penger, for også det har lett for å ødelegge gode verdier!

Tekst: Evangeliet etter Lukas kap. 9, 1-10

Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst.

Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»

Denne søndagen har et fokus på rikdom. La det være sagt med en gang; rikdom fordømmes ikke. Fattigdom derimot, fordømmes i Bibelen. Det som er rikdommens store utfordring er å bære den uten å bli ødelagt innvendig. Bibelen sier at de som er rike skal «gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre» (1. Tim 6, 18). Da er rikdommen til stor glede. Verdens rikeste mann, Bill Gates, har skjønt nettopp det. Han bruker store summer på å utrydde sykdommer som polio. Han sier i et intervju med The Telegraph: «Jeg har ikke bruk for penger. Dette er Guds verk!». Det synes som om det er mange likhetstrekk mellom Sakkeus i dagens tekst og Bill Gates. Begge forstod at deres penger kunne benyttes på en bedre måte enn bare på dem selv.

Dette skjer når mennesker møter Jesus. Noe skjer! Det vokser frem noe nytt, nye tanker, nye verdier, en ny måte å bruke penger på. Jesus kunne være skarp i møte med rike mennesker når han så at deres rikdom hadde ødelagt dem. Deres fokus var rettet mot seg selv og sin egen nytelse i stedet for på Gud og sin neste. Det er selve ur-synden som viser seg.

Vi er mange som trenger å bli minnet om at rikdom kan gjøre stor skade. Det ensidige fokuset på velstand har lett for å ta all vår oppmerksomhet og gjøre oss hardhudet overfor de som trenger vår hjelp.  Første tegnet er denne setningen: «Det er deres egen skyld at de har det sånn. De kan bare ha det så godt!» Så går vi forbi tiggeren med litt bedre samvittighet og vi gjør ingenting når vi hører at mennesker sulter i hjel.

Selvsagt har fattigdom og elendighet en årsak! Selvsagt har grekerne selv sølt bort sine penger, selvsagt har rom-folket mulighet til å arbeide, selvsagt har syrerne skyld i sin egen elendighet! Det samme gjelder den narkomane, alkoholikeren, den vanekriminelle.

2015-07-12-sitat

Men hvis vi slutter å hjelpe den som trenger hjelp, stiller vi oss selv i rekken av de hjelpetrengende. Da trenger våre harde hjerter akutt behandling!

Appell: innsamling til nytt menighetshus

Appell: innsamling til nytt menighetshus

14. juni 2015 – Låvegudstjenesten Aur prestegård

Når vi i dag samles, så står vi midt i tidsskillet mellom gammelt og nytt.  Vi skal snart ta opp en kollekt til inntekt for Stiftelsen Aur prestegård, hvor Aurskog menighet er en av flere eiere. Vi tar opp vår kollekt med glede, for vi ser og vi vet hvor stor betydning denne gården og disse bygningene har og har hatt for Aurskog som bygd gjennom århundrer!

Disse bygningene står for kontinuitet og historisk sammenheng, samtidig som de hvert år fylles med innhold, både historisk og nytt. Tusenvis av mennesker legger hvert år turen hit, fra nær, men også fra fjern, for å delta i de mange aktiviteter, eller simpelthen bare for å være her.

Hva er det verdt å ha et slikt sted? Hvilken verdi har dette for Aurskog? Kan vi måle det?

Nei!

Vi kan ikke måle verdien dette stedet har hatt for Aurskog opp gjennom årene. Det lar seg ikke gjøre. En bygning kan måles i kroner og øre, men dets betydning kan aldri erstattes. Et historisk tun, som dette, er uvurderlig.  Det skaper tilhørighet og sammenheng for Aurskogs befolkning.

Så byggherrene det, da de i 1700 oppførte huset vi i dag kaller forpakterboligen? Så det det, da man lot oppføre en ny prestebolig i 1856.  Eller en låve, eller et stabbur, et grisehus, eller da man plantet et tuntre?

Neppe! Der og da så man et behov, og man gjorde noe med det.

Jeg er helt sikker på at mange den gang var sterkt i mot planene! «Det er galskap å bruke fellesskapets knappe midler til ny prestegård. Var ikke den gamle god nok! Må presten ha det så fint!? Kan man ikke drive i det gamle?»

I dag er det ingen som klandrer de gamle for at de våget. Tvert imot! Vi retter en stor takk!

I dag når vi samles, samles vi også for å slå et ekstra slag for innsamlingen til et nytt menighetshus i Aurskog! Vi bygger videre for fellesskapets behov!

Å samle inn penger til et fellesskapets hus, et menighetshus, er ikke som å bygge seg et nytt bolighus.  Et bolighus kan nok være fint, og det kan være dyrt og stort, men det vil aldri kunne dekke det behovet et fellesskap har for å dele liv sammen.

Et menighetshus skal dekke Aurskog menighets behov i lang, lang tid! Derfor koster det noe mer, det er litt større, det er mer krevende.

Og nå som da, vil helt sikkert noen hevde: «Det er galskap å bruke millioner på et slikt bygg! Kan de ikke klare seg med mindre. Må det være så flott! Hva med å bruke det vi har!»

Vi vet ikke om det planlagte menighetshuset står om 300 år. Men så lenge det står, skal det ivareta fellesskapets behov i langt flere slektsledd enn de som lever nå. Vi snakker om å investere for kommende, og kommende og kommende generasjoner. Vi snakker om et sted hvor våre barnebarn skal kunne samles i når de skal gifte bort sine unge. Et sted hvor våre barnebarnsbarn skal dele minner når deres gamle blir begravet.  Vi snakker om de lange perspektiver.

Da Aurskog kirke ble bygget, for 134 år siden i 1881, sto Norge ved et tidsskille.  Vi var fortsatt i union med Sverige, vår konge var fortsatt svensk, men sterke krefter arbeidet for en norsk selvstendighet. En av måtene man vant sin selvstendighet på, var å bygge kirker. Et imponerende antall kirker ble bygget i løpet av siste halvdel av 1800-tallet.  Lokalt ble det bygget kirke i Søndre Høland, i Aurskog ble Aurskog kirke reist (og Mangen kapell bare noen år etter i 1903), på Løken og på Blaker bygget man nye hovedkirker. Hvorfor?  Man bygget nasjon, man bygget nasjonalkjensle, man bygget landet frem! Og når nasjonens fellesskap ennå manglet, hva hadde man til felles, jo den evangeliske-lutherske tro.

Den samlet folket, den skapte samhold og samlingsplasser. Kirkens tro, var jo nasjonens tro.

I 1881 trådte kommune og befolkning til med rause gaver og tilskudd for å bygge kirken. Dette til tross for at Norge den gang var et av Europas fattigste land! Og Aurskog var slett ingen rik kommune.

Men Kirken var viktig, dette ville man, dette klarte man, enda kirken kollapset under bygging, og man måtte begynne om igjen!

Det norske samfunnet har forandret seg kraftig siden 1881.

Kirken er ikke lenger statens kirke, Statskirken finnes ikke mer.

Kirken er blitt en folkekirke, og skal i større grad styre seg selv. Hvorfor, jo det norske folk er ikke lenger en homogen, kristen befolkning. Stadig flere tros –og livssynssamfunn har funnet seg en plass i vårt folk.  Det betyr ikke at det religiøse liv er mindre viktig. Fortsatt vil det norske folk, ved sitt valg, sitt Storting og sin regjerning, stimulere og støtte det religiøse liv. Men det skjer på en annen måte enn før.

Skolen er ikke lenger en arena for opplæring i den kristne tro. Ei heller barnehagen, som er en relativt ny institusjon. Der hvor læreren var den viktigste trosopplærer ved siden av foreldrene, skal nå menigheten og de foresatte gjøre dette arbeidet. Det er ingen liten oppgave.

For den norske kirke er virkelig en stor folkekirke!  83,3 % av alle innbyggere i AH er medlemmer av kirken. Det er 13 070 mennesker i kommunen. I Aurskog ca. 4300 medlemmer!

I 2014 døptes 84,4 % av alle fødte barn i Aurskog-Høland. 72% av alle femtenåringer konfirmeres i kirken.  Alle de døpte skal inn i en 18-årig opplæringsplan, altså fra dåp til voksenstand.

For å dekke dette enorme behovet for opplæring bygger vi et menighetshus.  Dette er et av flere behov! Men nærliggende for meg å løfte frem, som har ansvar for undervisning i menigheten.

Aursmoen skole og SFO har 670 barn, 84%  av disse er medlemmer i kirken. Det er 560 barn, som hvert år skal inviteres til undervisning og gudstjeneste – et møte med kirken de er en del av. Noen for kun en time eller to, slik som to og treåringer, andre skal ha 60 timers undervisning. Til sammen skal hvert enkelt barn ha tilbud om 315 timers undervisning fra kirken i løpet av disse 18 årene! Dette har Aurskog menighetsråd vedtatt.

Hvor skal denne undervisningen finne sted?

I et tilrettelagt menighetshus!

Kirken, den er tilrettelagt for å feire gudstjeneste, slik man gjorde det i 1881.
Kapellet er tilrettelagt for å holde begravelser.
Prestegården er tilrettelagt for kontorer, for tilstelninger og arrangementer.
Menighetshuset er tilrettelagt for undervisning!

Hver generasjon må nås med kjennskap og kunnskap om den kristne tro. Det er den dugnaden vi nå inviteres til. Jeg er fast giver. Er du?

Hvis ikke, bli fast giver, og bli ambassadør for det nye menighetshuset. Snakk varmt om det. Del utfordringen. La oss komme i gang! VI har ingen tid å miste.

Tale under konfirmasjonsgudstjeneste – 7. juni 2015

Preken konfirmasjon 7. juni 2015, Aurskog kirke

Jeg liker å omgi meg med familie! Og i dag er vi omgitt av familie på alle kanter!

Min familie er svær, større en de fleste! På arbeidspulten min har jeg et kjempehyggelig bilde at Therese, Hanna, Victoria og Henrikke. Det setter meg i godt humør bare jeg ser på det. På andre siden har jeg bilder malt av Andreas som jeg kjøpte på innsamlingsaksjon på skolen. På veggene henger det bilder og tegninger fra barn, og bilder av 480 konfirmanter samt syv glade pensjonister! Og her om dagen var det ei femårig jente som sa til meg: Du er den kuuleste jeg vet om! Oj, Oj, oj! Takk Tuva!

Noen snakker om å ha en stor familie, men jeg tror jeg vinner der! Er det ikke kjekt å ha en stor, utvidet, moderne familie!

Men det er ikke bare lett og deilig.

For noen ganger må jeg delta i lidelsen familien har, nå sist etter jordskjelvet i Nepal, hvor jeg på avstand måtte se at flere medlemmer av familien mistet alt de eide.

Andre ganger igjen, sitter jeg med sorgen i fanget og fortvilelsen i rastløse hender, når jeg opplever at familiemedlemmer dør av sykdom og i ulykker.

Men hva er det egentlig jeg snakker om? Min egen familie, min kone og våre tre barn, kan telles på en hånd, og slekta mi er lett å ha oversikt på..

Er det konfirmantene som omsider har fått meg til å tørne… nei, da, de er sjeldent hyggelige unge mennesker. Det er nemlig det at jeg har en utvidet familieforståelse som er i ferd med å sprenge alle rammer. Og den har jeg lyst til å fortelle dere om.

Vi har akkurat lest to tekster fra Bibelen som forteller om det å ha en utvidet familie. De er skrevet med tusen års mellomrom, men sammen forteller de om noe, som både er svært vakkert, men også svært viktig for oss alle!

Teksten fra Salmenes bok, forteller at alle folk sammen skal juble og stå sammen, når Herrens frelse kommer. (Salme 67, 2-6)

Og Herrens frelse kom med Jesus.

Derfor skriver Paulus i sitt brev til Galaterne, at vi mennesker er knyttet sammen som en familie i troen på Kristus! (Gal. 3, 23-29)

Gud har grepet inn i vår verden og gitt oss en familie som langt overgår våre nærmeste. Det er en gave, som virkelig er verdt vår lovsang og takk til Gud.

Men la oss se litt nærmere på det, for hva kan det bety?

Det står altså at jubelen skal gå jorden rundt, alle folkeslag, alle folk skal delta i gleden over Guds frelse.

Dette skjer i dag ved at fortellingen om Jesus går verden rundt og slår rot i menneskers hjerter blant alle folkeslag. Vi nordmenn ble engang nådd av mennesker som eide troen før oss, og fra Norge sender vi fortsatt misjonærer til steder og folkegrupper hvor det ennå ikke finnes noen menighet. Alle menigheter i Norge er med på dette. Aurskog menighet har forpliktet seg på å støtte et arbeid i Kambodsja som jobber med menighetsutvikling og fattigdomsbekjempelse. Gjennom radio, tv, og internett nås mennesker og Bibelens ord blir oversatt til stadig nye språk!  Slik vokser kirken, og familien blir stadig større.

Denne bevegelsen, misjonsbevegelsen, fører altså stadig nye mennesker inn i den store familien.

Og det virkelig revolusjonerende kommer i neste omgang.

Nemlig at i dette fellesskapet, er alle sosiale skiller, uvesentlige. Som en konsekvens av fellesskapet vi har i Jesus-troen, kan ingen si seg mer verdt enn andre!

Har Gud skapt noen med større verdi enn andre? Vi kan mene det, men ikke Gud.

Har Jesus frelst noen mer enn andre? Vi kan mene det, men ikke Gud.

Paulus utdyper dette og skriver: Her er det ikke jøde eller greker, fri eller slave, kvinne eller man….

Da Paulus skrev at alle skiller oss mennesker imellom var utvisket, vakte det enorm skandale. De kristne var gærne!

En tanke som fortsatt henger i: I går leste jeg en lengre artikkel om Odd Egil Olsen. Drillo, i avisen Vårt Land, hvor han sier akkurat det samme. Han vokste opp i arbeidermiljø i Sarpsborg, hvor man mente at alle kristne var idioter og alle høyrefolk var halvfascister! Og attpåtil kunne han ikke skjønne seg på religiøse ekstremister….  Nei, for han var jo ikke ekstrem….. Men, som sagt, han er ikke den første….

På Jesu tid ville ikke jøder ha noe med grekere og romere å gjøre. De var barbarer. Romerne så med mistenkelige og hatefulle øyne på jødene, og grekerne likte ikke romerne. Kvinner og menn var definert i verdi, og kvinnene tapte på alle fronter. Slavene kunne selges, kjøpes som kveg og behandles deretter. Les Asterix og Obelix, så får du et virkelighetsnært bilde.

I romernes første anklager mot de kristne, forteller de med forakt, at selv barn og slaver og kvinner deltar på møtene deres, sammen med frie menn! Det var nok til å forkaste hele hurven!

Men nettopp denne åpenheten og fellesskapet det skapte vant den antikke verden for den kristne tro!

Mye har skjedd siden. Mange feilgrep er gjort, både fra storsamfunn og kirke. Kirken har blitt brukt og har latt seg bruke av majoritetssamfunnet.

Men kirken har alltid løftet frem tanken om at vi har en lik verdi, uavhengig av kjønn, sosial status og etnisk tilhørighet.

Derfor skal den kristne være den siste til å dømme andre mennesker. Derfor skal den kristne være den første til å omfavne den fremmede.

Av og til møter vi mennesker som vi kan snakke sammen med om alt. Det er som om vi har kjent hverandre i lang tid.

Akkurat det har jeg opplevd i Kina, i Egypt, i Russland og i Søndre Høland!

Jeg har vært på reise og besøkt kristne menigheter, snakket med folk, spist sammen med dem og delt deres liv. Når i har sagt farvel til hverandre, så har vi skjønt at vi aldri kommer til å møtes igjen. Det gjør oss triste, men så sier vi: I himmelen! Der skal vi møtes en gang. Jesus-troen gjør slikt med oss. Vi bryr oss om hverandre, vi har et ansvar for hverandre, og vi tilhører hverandre, selv om vi kanskje sees bare en gang i livet.

For vi vet at ingen av oss har en forrang fremfor noen andre. I Guds øyne er vi like, i dag illustrert ved at konfirmantene, med sin forskjellige sosiale status, i dag er helt like i sine hvite kapper.

Den døpte, konfirmanten, er en del av min utvidede familie. Jeg har en forpliktelse til å ta vare på dem, om jeg skulle like dem eller ei, for de er min familie. Når Jesus-troen hjelper oss å se slik på sin neste, blir det lettere å inkludere de fremmede, de som er annerledes, de som søker asyl, de som søker vår velstand, også. For hvem er jeg til å dømme om deres verdi og deres rettigheter. Alle mennesker fortjener å bli sett, for vi er hverandres familie.

Kjære konfirmanter, kjære familie! Gå med Gud ut i verden og besøk din familie, bry deg om den, ta ansvar og la deg begeistre. Til lykke med dagen!

Tale under konfirmasjonsgudstjeneste 31.05.2015

Konfirmasjonsgudstjenester Mangen kapell 31. mai 2015

Tekst: Lukas 10, 21-24

I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen, og ingen vet hvem Faderen er, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.»

Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa: «Salige er de øynene som ser det dere ser! For jeg sier dere: Mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.»

Tenk å få møte Paul McCartney! Å, det hadde vært noe!

Mannen med bassgitaren og sølvstrupen, Beatles-legenden og Mr. Music-himself!

Helt fra jeg var 13 år har jeg lyttet til Beatles og deres musikk.

Da John Lennon ble myrdet i 1980 gråt jeg bittert. Og da George døde i 2001, mistet jeg alt håp om en forening.  Nå er det bare Ringo og Paul igjen. Men Paul, han holder koken, og leverer musikk som ingen annen kan!  Tenk å få møte han! Og det skal jeg, med rådyre billetter til Telenor Arena 7. juli, skal jeg heie ham fram! For en dag det skal bli!

Nå høres jeg ut som en fjortis på vei til en Justin Bieber-konsert! Eller som en Vålerenga-fans på vei til Lillestrøm! Men er det ikke deilig å ha noe å glede seg til. Noe som er større enn mitt liv, større enn den hverdag jeg lever i! Tenk å få være med i noe som hever meg opp og som gjør meg større!

I følge både forskere og trendanalytikere er vi nordmenn i ferd med å bli et samfunn av livsnytere som stadig er på jakt etter nye og eksotiske opplevelser. Da jeg var 15 år, var det eksklusivt å til Syden. Nå drar mange til Syden flere ganger i året.  Skal man imponere i dag, bør man dra til minst Thailand og ri på elefanter, med mindre man klatrer i Himalaya eller løper Maraton i Arktis.

Nordmenn kan gjøre mer, men vi krever også mer. Vi opplever mer, men lengter etter mer. Vi får mer, men vil også ha mer. Vi blir veldig krevende mennesker å være i lag med. Bare å be noen på middag gir jo svettetokter og søvnløse netter, for maten må jo være så spesiell og annerledes.

Så hva er så den ultimate opplevelse? Hva er det som ikke kan bli større? En tur til Mars? En vandring i verdensrommet? Vil det noensinne stoppe?
Det er en opplevelse som millioner av mennesker har drømt om, men aldri fått oppleve.

Det er å møte Gud.

Ansikt til ansikt! Å få stille de spørsmål som brenner i oss, å få svar på alle hvorfor som ligger i vår natur. Tenk å få lov til det! Å se inn i både fremtid og fortid, å forstå hvordan tiden, hendelser og våre liv henger sammen.

I det perspektivet blekner alt annet! Vålerenga, Beatles, Northug og Bjørgen, Thailand og Mount Everest blir ingenting i forhold til det.

Ikke rart at mennesker til alle tider har søkt Gud på alle forskjellige måter, Gjennom bønn, askese, selvpining, gjennom forsakelser og fråtsing, gjennom fromhet og ekstase. Listen er lang og bokhandelen er full av bøker som på forskjellig vis skal hjelpe oss i å komme i kontakt med Gud.

Men det nytter ikke. Det nytter ikke å tvinge Gud til å åpenbare seg for deg. Gud lar seg ikke tvinge.  Gud er ingen nikkedukke!

Er det da håpløst?

I sin lille fortelling om den gamle skomakeren, forteller den russiske forfatteren Leo Tolstoj på sin mesterlige måte om den gamle Adjevitj.

Adjevitj var alene etter at kona og sønnen døde. Dagen lang lappet han sko. Om kvelden brukte han å lese i den eneste boka han eide. Det var en bibel han hadde igjen etter sin kone. Han leste om Jesus som gikk rundt og snakket med folk i Galilea. Det skapte en lengsel i den gamle mannen. En kveld sa han til seg selv: «Om jeg bare kunne få se ham, da ble det lettere å gjøre det som er rett.» Da han hadde lagt seg den kvelden, hørte han en mild røst si navnet sitt. «Jeg skal komme til deg i morgen, Adjevitj.»

Leo Tolstoj forteller hvordan dagen kom og dagen gikk. Det eneste den gamle skomakeren så var mennesker. Først en eldre mann som frøs i vinterkulda. Han tok ham inn i varmen og gav han litt varm te og mat. Deretter en kone og hennes lille sønn. De var dårlig kledd og de måtte gå langt den kvelden. Han fant fram fra en kasse sin avdøde kones sjal og skoene han en gang laget til sin egen sønn. Nå var det andre som trengte det mer. De siste han så var en kvinne som kranglet med en gutt om et eple han hadde stjålet. Han bød dem inn. De fikk snakke ut. Det viste seg at gutten var svært sulten. De to gikk ut fra skomakerens verksted som venner. Da kvelden kom og den gamle mannen leste i Bibelen om Jesus, tenkte han på nytt – om han bare ville komme og snakke med meg. Da fikk han på ny høre den samme milde røsten: «Jeg har vært hos deg i dag, Adjevitj …

Adjetitj reiste seg fort og sa:

Herre, når var du hos meg? Jeg var så opptatt med mitt ringe arbeid at jeg ikke merket det.
Jeg var hos deg i morges med den gamle mannen som skuffet snø. Jeg var hos deg ved middagstid med moren og barnet. Jeg var hos deg i kveld med kvinnen og gutten. Jeg var sulten, og du delte det lille du hadde med meg. Jeg frøs, og du lunet meg med klær, varmet av din kjærlighet. Det du gjorde for disse, Adjevitj, det gjorde du også for meg

Det er håp for oss alle!

Gud åpenbarer seg for oss!
Det er Guds gode vilje, leser vi i teksten i dag. Gud viser seg selv gjennom Jesus. Og Jesus sier: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.

Vi kan lengte etter de store opplevelsene, vi kan hige etter stjernene. Men den den største stjernen av dem alle, Gud, higer etter å være i lag med oss.

De eneste som kreves er at vi må bli litt mindre, litt mer ydmyke, litt mindre påståelige, slik at Gud kan få sin rette plass.

Da blir det spennende å leve! For når vi ser Gud i vår neste, får livet en helt annen dimensjon.

Kjære konfirmanter. Verden trenger dere! Til å gjøre godt. Til å gjøre en forandring. Verden trenger dere til å mette den sultne, kle den nakne og pleie den syke.  Ved å se Gud i sin neste. Det er vårt høyeste kall. Det er større enn alt annet.

Til lykke med dagen og fremtiden.

Hvordan møte det uventede

5. juli 2015 – 6. søndag i treenighetstiden

Å ringe 113 når en ulykke skjer, høres da lett ut. Men når adrenalinet koker er fingra i veien! Å høre og gjøre er ikke det samme. Å høre om det og å få oppleve det kan få oss til å reagere svært forskjellig.

uventet
Tekst: Evangeliet etter Lukas kap. 5, 1-11

En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten.

Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.»  «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.»  For han og alle som var med ham, ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått.  På samme måte var det med Sebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.

Peter var bare ikke der. Hans skjønte ikke at Jesus mente alvor med sitt prat om Gud og Guds rike og alt det der. Det hørtes jo fint ut og veldig riktig og flott formulert var det. Men Jesus kunne da ikke mene alvor når han snakker om et annerledes rike, en annerledes livsstil, et annet fokus…?

Heldigvis skjønner Peter at det er alvor når han får oppleve Jesus i handling. Ordene om Guds makt hadde ikke festet seg, ikke før nå, når garnene nesten revner og båten står i fare for å synke.

Peter overraskelse får han til å se innover og se sin egen utilstrekkelighet. Det var smart! Han gjør det eneste rette, han bøyer seg og gir Jesus rett.

Vi har alle hørt Guds ord forkynt. Så å si ingen kommer utenom. Det er på skolegudstjenester, konfirmasjoner, bryllup, begravelser, på tv, på radio, av venner, gjennom sanger mm. Noen ganger lytter vi. Andre ganger er vi bare til stede, som Peter, som egentlig skulle ha fikset garnene sine.

Så skjer det noe uventet. En alkoholiker blir edru og begynner å fortelle om Jesus. En syk blir helbredet og gir takk til Gud. Hat møter tilgivelse, uvenner blir venner.

Hvordan reagerer vi? Jeg legger merke til at når det uventede skjer, møtes det i blant av latterliggjøring og «fornuft og rasjonalitet».  Respekten er liten for mennesker som forteller om religiøse opplevelser og erfaringer. Akkurat som om man selv har bedre greie på hva som har skjedd enn den som har opplevd det. Man kan da ikke mene alvor!?

Sitat Bjørn Skogstad
I møte med det uventede, gir jeg Gud takk. Peter er i så måte et godt ideal. Han skjønte hvor lite han var verdig, og av det ble han verdig. Jeg tror Jesus mener alvor når han kaller oss til et annerledes rike, en annerledes livsstil. At livet dreier seg om å ha et annet fokus enn på meg selv.