Ingen frihet uten ansvar! Uten ansvar, ingen frihet!

17. mai 2015 – søndag før pinse

Gratulerer med dagen! Festtalene på 17. mai taler om frihet og selvstendighet. Men ikke bare det, de handler også om vårt ansvar for å opprettholde et fritt og selvstendig samfunn hvor alle kan leve godt. Ingen frihet uten ansvar!

Tekst: Matteusevangeliet kap. 22, 17-22

Si oss da hva du mener: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?» Men Jesus merket ondskapen deres og sa: «Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? Vis meg mynten som skatten betales med!» De rakte ham en denar, og han spurte: «Hvem har bildet og navnet sitt her?»  «Keiseren», svarte de. Da sa han til dem: «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» De ble forundret over dette svaret, og de forlot ham og gikk sin vei.

For en festbrems som snakker om ansvar på 17. mai! Ja, umiddelbart kan det virke sånn. Men jeg tror frihet og ansvar er som begge sidene av en mynt. Den ene siden gir oss kjøpekraft og frihet, den andre gir oss ansvar for rett fordeling. Et balansert pengebruk gir oss et godt samfunn! Et samfunn der alle er med på å betale våre fellesutgifter. Vår politiske frihet er avhengig av samme form for balanse. En frihet uten forpliktelse er anarki. Frihet må balanseres med mindre vi ønsker darwinistiske tilstander, hvor den sterkeste får rett. Balansen ligger i å definere hva som er lov, hva som er rett og galt, og fastholde det.

Jesus får et spørsmål fra noen som vil få han til å begå et lovbrudd. Det dreier seg ikke om penger, men hvor lojaliteten skal ligge. Hos den politiske makt eller den åndelige makt. Jesu svar avvæpner konflikten. Gud er Gud og skal ha sitt. Keiser er keiser og skal ha sitt.

Gud og keiser har forskjellige maktområder. Når den maktfordelingen blandes sammen får man problemer. Opp gjennom historien, også i Norge, har makthaverne gjort nettopp det. De har brukt det religiøse for å legitimere sin makt, og dessverre har det religiøse samfunn/kirken danset med i sin rettroenhet.

I Norge i dag, blir ingen lenger diskriminert for sitt religiøse ståsted. Det er godt og riktig! Og som kirke skal vi med ta med oss ordene fra Bibelen: Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. (1 Tim 2,1-4)

Så får vi, hver og en, påvirke til det gode, gjennom bønn og gjennom stemmeseddel, gjennom frihet og ved å ta ansvar. God 17-mai!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *