Hei, det er meg!

19. april 2015 – 3. søndag i påsketiden

Hei, det er meg!

Vi kjenner umiddelbart igjen stemmen til en bekjent på telefonen. Stemmen bærer med seg både minner, følelser og forventninger. En stemme kan vekke opp skuffelse og irritasjon, glede og sorg. Stemmen forteller om man er i frisk eller syk, glad eller bekymret.  Stemmen vår er unik og dypt personlig

Tekst: Johannesevangeliet kap. 10,1-10

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.

Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod».

speach-bubbleJesus bruker en liknelse alle kjente seg igjen i. Gjeteren som bringer liv og trygghet til flokken, tyven som bringer død og ødeleggelse. Jesus er den gode gjeteren, han er den trygge porten. Han har den gode stemmen!

Stemmer omgir oss. Stemmen fra de radikale, de frustrerte, de apatiske og de energiske. De som kaller på rasisme og fremmedhat, de som kaller på kjærlighet og grenseløshet. Stemmer som sier nok, stemmer som sier mer!

Det er viktig å velge hvem vi vil lytte til. Vi preges så sterkt av det. Alle som arbeider med barn og unge ser dette svært tydelig. I en fase hvor språk, holdninger og verdier er i støpeskjeen, er det nok med en negativ opplevelse for å prege et ungt menneske for livet. I min menighet valgte en gutt på 13 år å ta sitt eget liv. De negative stemmene og erfaringene tok overhånd.

For å gi våre unge et godt fotfeste må vi prege de med gode opplevelser, gode holdninger, gode verdier, trygghet og sikkerhet. Da vil de negative opplevelsene ikke bli stående uimotsagt, men få en god og tung ballast å kjempe mot.

Derfor forteller vi om Jesus som den gode hyrde. Han er den gode leder som kjemper for sine venner, ja, helt til døden. Det er godt å bli kjent med stemmen hans, slik at vi kjenner forskjellen på den og andres. Jesus er kommet for at vi skal ha liv og overflod.  Der er ikke alle stemmer som ønsker oss det. Jesu fysiske stemme er skjult for oss, men hans ord lever videre. Det er en rik kilde å øse av.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *