Et intellektuelt krasj?

Søndag 5. april 2015 – Påskedag

En fersk undersøkelse hevder at det finnes like mange ikke-troende som troende i landet vårt. 38% av oss tror, 38% tror ikke. De resterende 24% vet ikke! En som ble intervjuet om hvorfor han ikke trodde, hevdet at med større kunnskap om verden og universet, så trengte vår forstand ikke lenger troen på Gud. Er 38% av oss på intellektuell bærtur?  Å leve med og i troen på den oppstandne Jesus, betyr ikke at en har gravlagt egen fornuft og evne til rasjonell tenkning. Den er vi født med og den skal vi bruke. Så, hvordan kan vår forstand utelukke Gud?

Tekst: Matt 28,1-10

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»

Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»

Tom gravDa Jesus møter skeptiske og usikre venner etter sin oppstandelse, åpner han deres forstand så de kan forstå! (Les mer om dette i Lukas 24.) Han ber de ikke om å legge den vekk! Det som skjedde måtte skje. Bare på den måten kunne Gud gripe tak i det grunnleggende problemet mennesket har; sin klokkertro på egen evne og forstand. En forstand som har ført til at mennesket er i ferd med å utslette seg selv på en ødelagt klode!

Jesus åpnet sine venners forstand, slik at de så verden slik Gud ser den. En menneskehet som trengte frelse og en vei dit.

I dag høres jubelropet fra den kristne kirke over hele jorden, fra Jerusalem og til verdens ender: Kristus er oppstanden!   

I det ropet finnes håp for en hel verden. I Kristus er veien, sannheten og livet. I troen på Kristus er det forsoning mellom mennesker og tilgivelse til tross for overgrep og synd. I troen på Kristus er en bærekraftig utvikling og en rettferdig fordeling av ressurser mulig. I troen på Kristus kan vi skape en verden hvor både mennesker, dyr og natur kan leve sammen.

Påskedag er åpendag!  I dag inviterer jeg deg som ikke vet og du som ikke tror til å åpne din forstand! Ikke å legge den vekk. Se verden med Guds øyne, med øyne som elsker. Hvordan vil du overvinne menneskers svakhet og falskhet. Hvordan vil du bekjempe mennesker grådighet og påfølgende miljøødeleggelser? Hvordan vil du forsone mennesker som hater hverandre til døden?

Kan det være at det som for oss virker irrasjonelt og ulogisk, allikevel er den mest logiske måte å gå frem på?  At Jesus overvant døden og dets grep på oss. At livet fikk en ny start med den levende og oppstandne Kristus?

Jeg tror det! Og jeg tror på livet. Jeg tror på ærlighet, åpenhet, endring og forsoning.  I påsken synger vi «Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid». Jesu oppstandelse slukker sorgen, men ikke livet, ikke forstanden, ikke evnen.  «Frykt ikke», sier Jesus til skremte venner. Frykt ikke troen på det gode! God påske! 


Vil du motta mine innlegg som e-post? Abonner.

1 kommentar til “Et intellektuelt krasj?

  1. Knut Skjermo

    Veldig bra skrevet. Måtte mange flere få se hva troen på Jesus kan gi dem av trygghet, glede og fred i hverdagen. La oss sammen bringe budskapet ut

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *